Szkolenia Last Minute!

W związku z kończącym się cyklem rozliczeniowym obowiązku doskonalenia zawodowego, OIRP w Warszawie zorganizowała dodatkowe „Szkolenia Last Minute” w okresie od 20 do 29 grudnia 2017 r. Zapraszamy!

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro) i rozpoczynają się o godzinie 17.30 do 20.00 Udział w wykładach jest nieodpłatny. Poniżej harmonogram szkoleń.

Szkolenia rozpoczynają się o godz. 17.30 i kończą o 20.00 (przerwa od 18.30 do 18.45) – 3 godziny szkoleniowe (6 punktów).

  • 20 grudnia Przyspieszone postępowanie układowe, dr hab. Anna Hrycaj sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego
  • 21 grudnia Marketing usług prawniczych, prof. Ryszard Sowiński, profesor WSB, wspólnik Naveo Sowiński i Sęk sp. j.
  • 27 grudnia Stosunek korporacyjny członków organów spółek kapitałowych – nawiązanie, mandat, kadencja, odwołanie, rezygnacja – dr hab. Dominika Wajda, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego WPiA UW
  • 28 grudnia  Zarządzanie prawami autorskimi w projektach kreatywnych, dr K. Siewicz, radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji, koordynator projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska of counsel
    w kancelarii BWHS LEGAL.
  • 29 grudnia – Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, prof. Ł. Pisarczyk, radca prawny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Informujemy, że punkty za udział w szkoleniach „last minute” naliczane są na podstawie wykładanej listy papierowej lub Elektronicznej Listy Obecności (ELO). Elektroniczna Lista Obecności będzie aktywna w godzinach 16.30–18.00. Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 136, 116, 162.

Udostępnij na: