Studia podyplomowe „Prawo nowoczesnych technologii”

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, przy współpracy merytorycznej Kancelarii Maruta i Wspólnicy, zaprasza na nowy kierunek studiów podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii„.

Program studiów oparty jest na analizie i ćwiczeniu najbardziej aktualnych problemów prawnych nowoczesnych technologii, zajęcia prowadzone będą przez wyspecjalizowaną kadrę praktyków z doświadczeniem dydaktycznym.

Studia adresowane są do:

 • Radców prawnych i adwokatów
 • Prawników wewnętrzni firm informatycznych.
 • Osób negocjujących i zarządzających umowami IT.
 • Dyrektorów i managerów IT.
 • Kierowników projektów informatycznych.

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Uczestnicy:

 • poznają zasady sporządzania umów IT, w tym umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych, utrzymaniowych, umów licencji na oprogramowanie itp.
 • poznają praktyczne prawne aspekty udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS/IaaS
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji umów IT
 • poznają zasady zawierania umów IT w trybie zamówień publicznych
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania regulaminów serwisów internetowych oraz ochrony danych osobowych w projektach IT
 • poznają praktyczne prawne aspekty handlu elektronicznego,e-marketingu, świadczenia usług drogą elektroniczną itp.
 • poznają podstawowe zasady zarządzania projektami IT, w tym metodyki projektowe
 • będą mogli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu prawa IT od grona doświadczonych praktyków na co dzień obsługujących skomplikowane i nowatorskie projekty IT

więcej informacji

Udostępnij na: