Student IV lub V roku na płatne praktyki na stanowisko praktykanta do działu prawa pracy i prawa imigracyjnego.

Kancelaria Prawna Kijewski, Graś sp. k. przy ul. Miłej 2 w Warszawie poszukuje studenta IV lub V roku na płatne praktyki na stanowisko praktykanta do działu prawa pracy i prawa imigracyjnego.

 

 Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 

 

 • przygotowywanie projektów opinii prawnych i dokumentów z zakresu prawa pracy oraz prawa imigracyjnego,
 • przygotowywanie projektów pism i wniosków w postępowaniach administracyjnych oraz innych dokumentów w bieżącej działalności kancelarii,
 • koordynowanie obiegu dokumentów oraz dbanie o ich kompletność i adekwatność,
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych klientów,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z organami administracji publicznej oraz instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

 

 Wymagania:

 

 

 • dokładność i skrupulatność,
 • wzorowa organizacja,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu,
 • dyspozycyjność 4-5 dni w tygodniu,
 • znajomość prawa pracy oraz procedury administracyjnej będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 

 

 • po płatnych praktykach, współpracę w prężnie rozwijającej się kancelarii w młodym dynamicznym zespole, w pełnym wymiarze godzin lub współpracę w czasie ruchomym umożliwiającym niezakłócone uczestniczenie w zajęciach na uczelni,
 • możliwość zdobycia doświadczenia,
 • sprzyjające warunki dla możliwości rozwijania edukacji prawniczej pod nadzorem doświadczonych prawników – praktyków.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem „dział prawa pracy” na adres: m.koltunowicz@kglegal.pl

 

 

 

Prosimy o dołączenie klauzuli \”Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV przez Kancelarię Prawną Kijewski, Graś sp. k. dla potrzeb niezbędnych w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, tekst jednolity Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 oraz przepisami prawa krajowego z zakresu ochrony danych osobowych). Niniejszą zgodę wyrażam dobrowolnie, zgodnie z treścią art. 4 pkt 11 RODO.\”

 

Udostępnij na: