Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy

Stowarzyszenie Pro Civium poszukuje Wolontariuszy do realizacji Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”.

 

Praca przy projekcie dotyczy beneficjentów Programu:
a) przygotowania analiz prawnych
b) opracowywania pism procesowych
c) udzielania pomocy w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w karze, przepustek  (za pośrednictwem Stowarzyszenia, portalu internetowego i gazety dla osadzonych)

 

a także Stowarzyszenia:
a) opracowania/prowadzenia kampanii instytucjonalnej w przedmiocie:
– ujednolicenia orzecznictwa sądów penitencjarnych dotyczącego warunkowego przedterminowego zwolnienia
– utrzymania dotychczasowego status quo w przedmiocie funkcjonowania systemu przepustkowego dla osadzonych z podgrupą kwalifikacyjną P2P, P3P, R3P.

 

 

 

Zasady Współpracy w Formule Wolontariatu
1. Osoba zainteresowana Wolontariatem (Kandydat) kieruje swoją aplikację do Koordynatora ds. Public Relations za pośrednictwem adresu mliczek@procivium.pl
2. Warunkiem wzięcia pod uwagę przesłanej aplikacji jest zawarcie w niej następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, aktualnie wykonywany zawód oraz wskazanie zakresu, w którym Kandydat chciałby działać (z wymienionych lub własna propozycja) i informacji o dotychczas korzystających z Wolontariatu Kandydata oraz oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych Kandydata
3. Po przeanalizowaniu aplikacji nasz przedstawiciel skontaktuje się z Kandydatem telefonicznie w celu omówienia ewentualnego zakresu współpracy.
4. Po uzgodnieniu zakresu Wolontariatu Kandydat otrzyma projekt Porozumienia Wolontariackiego do podpisu. Z chwilą podpisania dokumentu Wolontariusz może rozpocząć swoją działalność.
5. Wolontariusz otrzymuje plastikowy identyfikator oraz adres email, którym posługuje się w trakcie trwania Porozumienia.

 

Więcej na http://procivium.pl/wolontariat

 

Udostępnij na: