St. specjalista w Dziale Prawnym

Sieć Badawcza Łukasiewicz

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

poszukuje

 

Starszego specjalisty w Dziale Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego

 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ogłasza nabór na stanowisko: starszy specjalista w Dziale Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego.

 

Zakres zadań:

 

 

 • opiniowanie i przygotowywanie dokumentów: regulaminów, zarządzeń, procedur, pełnomocnictw i innych aktów wewnętrznych,
 • opiniowanie umów w obrocie krajowym i międzynarodowym oraz stworzenie i aktualizowanie wzorów umów,
 • udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji prawnych,
 • przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami,
 • bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych,
 • udział w negocjacjach biznesowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których Instytut jest wspólnikiem lub akcjonariuszem,
 • bieżąca współpraca z Centrum Łukasiewicz oraz innymi Instytutami wchodzącymi w skład Sieci Łukasiewicz.

 

 

 

Wymagania:

 

 

 • rozpoczęta aplikacja radcowska,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w kancelarii lub dziale prawnym jednostki sektora publicznego,
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących spółek oraz praw autorskich,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, terminowość,
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz pakietu MS Office.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • pracę w stabilnej instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • terminowość wypłacanego wynagrodzenia,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Prosimy również o załączenie klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

 

Aplikację proszę wysłać na adres rekrutacja@piap.pl

 

 

 

Udostępnij na: