● Doroczne spotkanie z prawnikami z zagranicy

Z myślą o radcach prawnych spoza Polski, wykonujących u nas zawód, Komisja Zagraniczna Izby Warszawskiej, zorganizowała tradycyjne spotkanie noworoczne, podczas którego rozmawiano m.in. o specyfice, z jaką wiąże się praca w Polsce. Na pytania odpowiadał Dziekan Rady.

„Jesteśmy Izbą, która skupia największą liczbę prawników zagranicznych. To grupa zdyscyplinowana, nie stwarzająca problemów samorządowi, płacąca regularnie składki, nie mająca postępowań dyscyplinarnych ” – żartował Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik.

„Zależy mi na tym, abyśmy jako samorząd – i tu zadanie dla Komisji Zagranicznej – zacieśnili kontakty z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi profesjonalnych prawników. Chciałbym, aby wszyscy, którzy będą podróżowali w sprawach biznesowych do Polski, chcieli korzystać z usług profesjonalnych prawników, jakimi są radcy prawni, aby nie mylono nas, na zasadzie skrótu myślowego, z adwokatami” – mówił Dziekan.

Z kolei Piotr Płachta, Przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie podkreślał, że to, na czym najbardziej mu zależy, to aby Komisja, którą kieruje, była platformą wymiany istotnych – dla gospodarki, przedsiębiorców i prawników – poglądów”.

Prawnicy zagraniczni pytali m.in. o sprawy związane z deregulacją zawodów prawniczych w Polsce i o nowe uprawnienia radców prawnych – obrony karne.

Dziekan Rady OIRP w Warszawie zachęcał Koleżanki i Kolegów z zagranicy do włączenia się w działania samorządu. Namawiał także do korzystania z bogatej oferty integracyjnej warszawskiej Izby.

Udostępnij na: