sporządzenie skargi kasacyjnej do NSA – egzekucja ZUS

Poszukuję osoby do sporzadzenia skargi kasacyjnej do NSA. Sprawa dotyczy postepowania egzekucyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwiazanej ze zwrotem nienaleznie pobranych świadczeń. Kontakt: g.zdunczyk@interia.pl

Udostępnij na: