Specjalizacja Prawo Spółek i Prawo Handlowe

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. podejmie współpracę z Prawnikiem – specjalizacja Prawo Spółek i Prawo Handlowe.

Od kandydatów oczekujemy:

 • praktycznego doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej przy projektach z zakresu Prawa Spółek, Prawa Handlowego oraz Transakcji Fuzji i Przejęć (M&A);
 • znajomość Prawa Rynku Finansowego/Kapitałowego będzie istotnym dodatkowym atutem;
 • bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego i prawa spółek handlowych;
 • dociekliwości oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • dyspozycyjności /zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej z poza Warszawy/ oraz wyłączności współpracy;
 • zaangażowania i chęci zbudowania trwałej relacji zawodowej;
 • doskonałej organizacji pracy i umiejętności pracy w zespole.

W zamian oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności, przy uwzględnieniu okoliczności ewentualnej pracy zdalnej;
 • możliwość pracy zdalnej (także z poza Warszawy) lub w systemie mieszanym /do ustalenia w trakcie rozmowy rekrutacyjnej/
 • możliwość rozwoju, podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • pracę przy ciekawych projektach;
 • możliwość realizacji planów zawodowych w ambitnym zespole;
 • atmosferę sprzyjającą rozwojowi.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i dopiskiem w tytule maila „REKRUTACJA PRAWO SPÓŁEK” na adres: sekretariat@rkkw.pl

W treści CV oraz maila prosimy o zamieszczenie następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, zawartych w złożonej dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie w wybranymi osobami.

Przyszłe rekrutacje

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa dla celów przyszłych rekrutacji”.

Klauzula informacyjna

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337285, NIP: 5213540088, REGON: 142011396 (dalej jako: „Administrator”).
  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: + 48 22 541 70 80.
 2. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:

  • rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
  • wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.
 3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
  W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

  • rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) – podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.
 4. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?
  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.
  W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.
 5. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?
  Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
 6. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?
  Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?
  Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Udostępnij na: