Specjalizacja prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Radca prawny przyjmie zlecenia w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Doświadczenie w prowadzeniu spraw antymonopolowych (koncentracje, niedozwolone porozumienia, pozycja dominująca) zdobyte w warszawskich kancelariach, a wcześniej jako pracownik UOKiK. Bieżące doradztwo, postępowania przed UOKiK i SOKiK, prowadzenie szkoleń antymonopolowych w ramach programów compliance. Kontakt: nina.perska@doradztwoantymonopolowe.pl

Udostępnij na: