Specjalistyczne szkolenie w zakresie mediacji gospodarczych – 7.12.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 7 grudnia 2017 r. w godz. 9.30–15.00.

Podczas formuły warsztatowo–dyskusyjnej odbędzie się analiza zastosowanych technik mediacyjnych na podstawie prezentacji filmu – symulacji mediacji. W trakcie warsztatów uczestnicy będą dokonywali również autodiagnozy stosowanych technik. Szkolenie przewiduje nagrywanie umiejętności kompetencji miękkich warsztatu mediatora. Warsztaty będą również umożliwiały zadawanie pytań praktycznych dotyczących prowadzenia mediacji gospodarczych,
w tym pracowniczych.

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, radca prawny, mediator gospodarczy, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach gospodarczych
i cywilnych Swoje ok. 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w D. Dobkowski sp. kom., kancelarii stowarzyszonej z KPMG. Kwalifikacje mediatora uzyskane w polskich i niemieckich instytucjach szkoleniowych: UW WPiA w Warszawie, Zentrale fur Mediation w Kolonii, mediator
w Berlińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK Berlin)i ICC ADR Paris. Obecnie Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan.

Krzysztof Falkiewicz, radca prawny, mediator gospodarczy, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach gospodarczych i cywilnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w III NFI SA, PGNiG oraz partner kancelarii prawnych. W 2001 roku ukończył Inauguracyjny Międzynarodowy Program Treningowy Mediacji Handlowej pod egidą Centrum Prawa Amerykańskiego UW oraz PSSP i od tego czasu aktywnie działa jako mediator. Obecnie mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie i listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

 • Formy prowadzenia działalności mediacyjnej (PKD, listy mediatorów, zagadnienie kancelarii mediacyjnej).
 • Zagadnienie rozliczeń finansowych związanych z mediacją.
 • Umowna a skierowania sądowe (rozliczenia z sądem i centrami).
 • Prowadzenie mediacji gospodarczej w kontekście etapów mediacji.
 • Czy sprawa pracownicza jest sprawą gospodarczą?
 • Omówienie postępowania z pełnomocnikami, pracownikami i innymi osobami, które mogą brać udział w ewentualnym procesie mediacyjnym.
  Rola pełnomocników w mediacji.

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1330 SESJA II

 • Stosowane techniki w trakcie spotkań wstępnych, wspólnych i na osobności. Symulacja uczestników
  z nagrywaniem.

1330-1400 Lunch

1400-1500 SESJA II

 • Prezentacja filmu z symulacji mediacji oraz omówienie zastosowanych w nim technik mediacyjnych.
 • Omówienie sposobu zakończenia mediacji oraz rola mediatora w postępowaniach postmediacyjnych.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:

390,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

780,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*  dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 7.12.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu warsztatu

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w warsztacie (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o warsztacie udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl,

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl,

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: