specjalista ww Departamencie Praktyk Rynkowych/Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta/specjalisty/głównego specjalisty w Departamencie Praktyk Rynkowych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

Główne obowiązki:

 

 

 • prowadzenie działań analitycznych i wyjaśniających w zakresie sygnałów otrzymywanych przez Urząd Komisji, w szczególności od odbiorców usług finansowych oraz organów państwa lub organizacji społecznych działających na rzecz ochrony uczestników rynku finansowego, dotyczących działalności nadzorowanych podmiotów rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz rynku kapitałowego, pod kątem identyfikowania naruszeń prawa lub prawnie chronionych interesów odbiorców usług finansowych oraz zagrożeń dla przejrzystości i zaufania do rynku finansowego z tym związanych;
 • prowadzenie, w zakresie sygnałów, o których mowa powyżej, analiz produktów finansowych i stosowanych przez podmioty nadzorowane wzorców umownych pod kątem identyfikacji naruszeń prawa i zagrożeń dla chronionych prawem interesów odbiorców usług finansowych;
 • podejmowanie, w zakresie właściwości Wydziału, przewidzianych prawem środków nadzorczych (w tym min. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaleceń) w celu eliminowania praktyk rynkowych nadzorowanych podmiotów naruszających przepisy prawa lub interesy nieprofesjonalnych odbiorców usług finansowych;
 • opiniowanie lub przygotowywanie, w zakresie właściwości Wydziału, projektów aktów prawnych w zakresie związanym z ochroną interesów nieprofesjonalnych odbiorców usług finansowych;
 • realizacja zadań Wydziału z zakresu współpracy z krajowymi organami administracji państwowej, w tym m.in. UOKiK i RF oraz instytucjami unijnymi, działającymi w obszarze rynku finansowego.

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania podmiotów rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz rynku kapitałowego oraz znajomość usług i produktów oferowanych przez te podmioty,
 • umiejętność logicznego wnioskowania, analizowania materiałów oraz jasnego i precyzyjnego prezentowania własnych wniosków i opinii,
 • samodzielność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialność, dokładność i systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • zaangażowanie w realizację wykonywanych zadań.

 

 

 

Dodatkowe atuty:

 

 

 • chęć i umiejętność szybkiego uczenia się i poznawania nowych zagadnień,
 • doświadczenie w krajowych organach administracji państwowej działających w obszarze rynku finansowego lub w instytucji sektora finansowego, w obszarze rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego lub kapitałowego,
 • znajomość regulacji prawnych krajowych i wspólnotowych w obszarze rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego lub kapitałowego,
 • ukończona aplikacja radcowska.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

 

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.

 

 

 

Aplikacje zawierające cv w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DPR/01/2019##

 

 

 

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_UKNF_61992.pdf

 

Udostępnij na: