specjalista w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dot. na prowadzenia działalności maklerskiej

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta / specjalisty

 

Wydziale Licencyjnym Departamentu Firm Inwestycyjnych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

 

 

Główne obowiązki:

 

 

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zawiadomień zamiarze nabycia/objęcia akcji /udziałów domu maklerskiego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zawiadomień o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej poza terytorium RP;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie przez bank działalności powierniczej;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wniosków o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych oraz podejmowanie czynności związanych ze skreśleniem agentów firm inwestycyjnych z rejestru;
 • praktyczne stosowanie i interpretacja przepisów prawa związanych z MIFiD II.

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu rynku kapitałowego, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: ustawa o obrocie);
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu spółek handlowych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2;
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa;
 • łatwość w formułowaniu stanowisk na piśmie;
 • dobra organizacja pracy;
 • samodzielność i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

Wymagania pożądane:

 

 

 • doświadczenie zawodowe nabyte w instytucji rynku finansowego;

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 •  umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

 

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

 

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIF/05/2019##

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatw_UKNF_61992.pdf

 

 

 

Udostępnij na: