Specjalista ds. Windykacji Prawnej w Biurze Rozliczeń, Reklamacji i Windykacji

PKP Intercity S.A. to największy polski operator kolejowy specjalizujący się w krajowych i międzynarodowych przewozach dalekobieżnych. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do Biura Rozliczeń, Reklamacji i Windykacji pracownika na stanowisko:

 

 

 

Specjalista ds. Windykacji Prawnej w Biurze Rozliczeń, Reklamacji i Windykacji

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

Prowadzenie windykacji procesowej wierzytelności z tytułu przejazdów bez ważnego biletu oraz innych tytułów, w tym w szczególności:

 

 

 • przygotowanie należności do skierowania do postępowania sądowego
 • przygotowanie pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w ramach pozostałych postępowań sądowych
 • obsługa należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 • sporządzanie i kierowanie do komorników wniosków o przeprowadzenie postępowanie egzekucyjnego  względem dłużników oraz monitorowania postępowań egzekucyjnych
 • wszczynanie i monitorowanie innych postępowań sądowych bądź administracyjnych, koniecznych do odzyskania należności od dłużników
 • przygotowywanie pism procesowych na wszystkich etapach sprawy (pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje)

 

 

 

Wymagania:

 

 

 • Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa
 • Dobra znajomość MS Word i MS Excel
 • Umiejetność analitycznego myślenia
 • Dokładność, sumienność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność współpracy
 • Nastawienie na realizację założonych celów

 

Dodatkowym atutem będą:

 

 

 • doświadczenie w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego
 • doświadczenie w zakresie postępowania windykacyjnego
 • status aplikanta adwokackiego lub radcowskiego

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznym środowisku
 • dostęp do najnowszych narzędzi i technologii
 • możliwość zdobycia cennego na rynku doświadczenia zawodowego
 • udział we wdrożeniu nowych rozwiązań w firmie
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • pakiet świadczeń pozapłacowych

 

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 09.12.2018 r. za pośredcnictwem oficjalnej strony PKP Intercity S.A. (zakładka O Nas/Praca/Aktualne oferty pracy)

 

Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 142 a, 02-305 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez PKP INTERCITY S.A. Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@intercity.pl, tel.: +48 22 474 21 15.  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – zwane dalej RODO)), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PKP Intercity S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 6 miesięcy. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania

 

Poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj” lub „Wyślij” dostępnych na stronie internetowej PKP Intercity S.A. zgadzają się/zgodzili się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji.

 

Udostępnij na: