specjalista ds. nadzoru zgodności działalności domów maklerskich

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

specjalisty ds. nadzoru zgodności działalności domów maklerskich

 

Wydziale Nadzoru Zgodności z Prawem

 

Departamentu Firm Inwestycyjnych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

Główne obowiązki:

 

 

 • nadzór w zakresie zgodności działalności domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską z przepisami prawa,
 • weryfikacja i analiza merytoryczna raportów przekazywanych przez ww. podmioty,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, 
 • współpraca z zagranicznymi organami nadzoru w zakresie działalności prowadzonej przez krajowe domy maklerskie na terytorium innych państw.

 

Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa;
 • dobra znajomość krajowych przepisów prawa z zakresu rynku kapitałowego, przede wszystkim ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; dodatkowo kodeksu postępowania administracyjnego; kodeksu spółek handlowych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2.

 

 

 

Dodatkowe atuty:

 

 

 • znajomość struktury przepisów pakietu MiFID II,
 • doświadczenie zawodowe nabyte w instytucji rynku finansowego,
 • wykształcenie uzupełniające na kierunku związanym z rynkiem finansowym.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. 

 

 

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

 

 

 

Aplikacje zawierające cv w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIF/02/2019##

 

 

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_UKNF_61992.pdf

 

Udostępnij na: