Specjalista ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: 

Specjalista ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej

Nr ref.: CŁ_DK_12_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie Departamentu w obszarze komercjalizacji wyników prac B+R;
 • wsparcie Departamentu w tworzeniu ekosystemu dla startupów w Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wsparcie Departamentu w obszarze ochrony i zarządzania własnością intelektualną Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu komercjalizacji;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie komercjalizacji i sprzedaży.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w zakresie ochrony własności intelektualnej w sektorze publicznym lub prywatnym;
 • znajomość metod komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej (spin-offs, licencjonowanie, itp.);
 • doświadczenie we współpracy ze środowiskiem związanym z prowadzeniem prac B+R, tworzeniem innowacji i komercjalizacją w sektorze publicznym lub prywatnym;
 • komunikatywność;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone działania;
 • umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym;
 • gotowość do rozwoju osobistego i uczenia się;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, zdolności perswazyjne;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w tym znajomość Excel.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 31 marca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl.

Udostępnij na: