Specjalista ds. Compliance w Departamencie Nadzoru

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest nowoczesną instytucją, stawiającą na twórczych ludzi ceniących pracę zespołową i kontakt z klientem.

 

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

 

Specjalista ds. Compliance w Departamencie Nadzoru

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

 

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 

 

 

 

 • wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia zgodności działania Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych z przepisami prawa,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie działania komórki nadzoru zgodności działalności z prawem,
 • przygotowywanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych Towarzystwa,
 • wysyłanie raportów ESPI Towarzystwa i zarządzanych funduszy do KNF,
 • opiniowanie i publikacja ogłoszeń dotyczących zarządzanych funduszy;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu funkcjonowania komórki nadzoru zgodności działalności z prawem,
 • nadzorowanie przepływu informacji poufnych,
 • przeciwdziałanie konfliktom interesów,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów z zakresu zgodności działalności z prawem, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi,
 • monitoring procesu realizacji obowiązków informacyjnych funduszy i Towarzystwa,
 • monitoring procesu przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych funduszy,
 • raportowanie do organów Towarzystwa.

 

 

 

 

 

Wymagania/doświadczenie/umiejętności:

 

 

 

 

 • wykształcenie wyższe, prawnicze,
 • znajomość zagadnień dotyczących compliance, kontroli wewnętrznej lub rynków finansowych, w szczególności w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych,
 • doświadczenie w pracy w instytucji finansowej nadzorowanej przez KNF,
 • bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania oraz nastawienie na realizację celów,
 • samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • dokładność i terminowość,
 • umiejętność zarządzania wieloma zadaniami pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego.

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest SATURN TFI S.A. z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, tel. 22 825 21 12, e-mail: info@saturntfi.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iodo@saturntfi.pl

 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Przetwarzanie jest niezbędne do dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody.

 

Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres nadzor@saturntfi.pl

 

 

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SATURN TFI S.A.  z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 2A,  01-601 Warszawa, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

 

Udostępnij na: