Specjalista ds. Compliance – Dom Maklerski Capital Partners S.A.

Dom Maklerski Capital Partners S.A. jest innowacyjną i prężnie rozwijającą się firmą inwestycyjną. Od kilkunastu lat wspieramy przedsiębiorstwa w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego. Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt, zarówno prywatnych jak i publicznych emisji akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych. Wielu podmiotom pomogliśmy dołączyć do grona spółek publicznych uczestnicząc w debiucie ich akcji na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Aktywnie działamy także na rynku niepublicznym pośrednicząc w licznych transakcjach i przechowując instrumenty finansowe w prowadzonym przez nas depozycie. W chwili obecnej do naszej centrali w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Specjalista ds. compliance

 

Opis stanowiska (zakres czynności):

 

 

 • praca w departamencie nadzoru zgodności z prawem (compliance)
 • współpraca z organami nadzoru finansowego oraz innymi organami administracji publicznej
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z działalnością Spółki na polskim rynku kapitałowym
 • analiza polskich i europejskich przepisów prawnych dotyczących działalności firm inwestycyjnych
 • przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, procedur, instrukcji)
 • ocena przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki
 • przygotowywanie umów i opinii prawnych, związanych z bieżącą działalnością Spółki
 • prowadzenie szkoleń

 

Wymagania:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • mile widziane uprawnienia Radcy Prawnego lub status aplikanta radcowskiego min. II roku
 • co najmniej roczne doświadczenie zdobyte w firmie inwestycyjnej lub instytucji finansowej, mile widziane w departamencie compliance/nadzoru zgodności z prawem
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z prawem rynku kapitałowego, prawem cywilnym, prawem handlowym, ochroną danych osobowych,
 • znajomość zagadnień związanych z obrotem instrumentami finansowymi,
 • umiejętność sprawnego stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność przygotowywania pism, wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów, umów.

 

Oferujemy:

 

 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pracę w doświadczonym i dynamicznym zespole,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej działającej na rynku kapitałowym.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  na adres: gornicka@c-p.pl

 

 

 

„Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065126, posiadająca NIP: 5252199110, REGON: 016637802, z kapitałem zakładowym w wysokości 777 777,00 złotych, w całości opłaconym email: biuro@dmcp.com.pl , email inspektora ochrony danych osobowych: iod_dmcp@c-p.pl

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Domu Maklerskiego Capital Partners S.A.(Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@dmcp.com.pl.

 

Dostęp do przesłanego zgłoszenia rekrutacyjnego (CV) będzie miał wyłącznie zarząd spółki, dział kadr i podmioty upoważnione do prowadzenia procesu rekrutacji oraz osoby kierujące pracownikami w dziale, którego dotyczy rekrutacja. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane poza granicę RP.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Jeżeli chciałby Pani/Pan złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV) , prosimy o bezpośredni kontakt z działem kadr spółki Dom Maklerski Capital Partners S.A. Przysługuje Pani/Panu także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji – przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania wcześniej wyrażonej zgody”.

 

Udostępnij na: