specjalista ds. analizy problemów rynku finansowego/Departament Praktyk Rynkowych/Urząd KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty/głównego specjalisty w Departamencie Praktyk Rynkowych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

Główne obowiązki:

 

 

 • identyfikacja i analiza problemów występujących na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego oraz rynku usług płatniczych, pod kątem zagrożeń dla chronionych prawem interesów odbiorców usług finansowych,
 • podejmowanie przewidzianych prawem środków nadzorczych w celu eliminowania praktyk rynkowych nadzorowanych podmiotów naruszających przepisy prawa lub interesy nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego,
 • opiniowanie i udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie związanym z ochroną interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego,
 • realizacja zadań z zakresu współpracy z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego. Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • znajomość regulacji prawnych krajowych i wspólnotowych w obszarze rynku kapitałowego, bankowego i usług płatniczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność logicznego wnioskowania, szybkiego analizowania materiałów oraz jasnego prezentowania własnych wniosków i opinii,
 • samodzielność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialność, dokładność i systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • chęć i umiejętność szybkiego uczenia się i poznawania nowych zagadnień.

 

 

 

Dodatkowe atuty:

 

 

 • ukończona aplikacja prawnicza,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku finansowego.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

 

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.

 

 

 

Aplikacje zawierające cv w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DPR/02/2019##

 

 

 

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_UKNF_61992.pdf

 

Udostępnij na: