Soboty radcowskie w Warszawie

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na wykłady w ramach „sobót radcowskich”.

plakat-sobotyWychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem wykładami organizowanymi w ramach „poniedziałków radcowskich”, oferujemy Państwu możliwość udziału w wykładach w ramach „sobót radcowskich”, na których będą powtarzane te wykłady z „poniedziałków radcowskich”, które w poprzednim kwartale cieszyły się największym zainteresowaniem i były najwyżej ocenione w ankietach.

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro) w następujących godzinach :

– styczniu i lutym w godzinach 13.30-16.45

– w marcu w godzinach 10.30-13.45

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach sobotnich można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

17 stycznia  2015

13.30 Praktyczne aspekty ustalania treści prawa obcego w postępowaniu cywilnym – dr Piotr Rylski radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poziom zaawansowany)

15.15 Konsorcjum wykonawców robót budowlanych – aktualne zagadnienia cywilnoprawne – prof. dr hab. Przemysław Drapała radca prawny, wspólnik w kancelarii Jara & Partners (poziom zaawansowany)

14 luty 2015

13.30 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu sądowo administracyjnym – cz. I – prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska Sędzia WSA w Warszawie (poziom zaawansowany)

15.15 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu sądowo administracyjnym – cz. II – prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska Sędzia WSA w Warszawie (poziom zaawansowany)

28 luty 2015

13.30 Materialnoprawne i procesowe skutki potrącenia – cz. I – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom zaawansowany)

15.15 Materialnoprawne i procesowe skutki potrącenia – cz. II – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom zaawansowany)

14 marca  2015

10.30 Skuteczna promocja i sprzedaż usług prawniczych – prof. nadz. Ryszard Sowiński profesor WSB, wspólnik Naveo Sowiński i Sęk sp. j. (poziom średniozaawansowany)

12.15 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów oraz administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów – r.pr. Paula Januszewska-Klimczak członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

28 marca  2015

10.30 Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu nieprocesowym –  sSR dr Marcin Walasik adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia sądu rejonowego (poziom średniozaawansowany)

12.15 Postępowanie w sprawach działowych – sSR dr Marcin Walasik adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia sądu rejonowego (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady sobotnie, tzw. „soboty radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład sobotni) naliczane są w oparciu o Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które obowiązują w następujących godzinach :

1. w styczniu i lutym :

  • wykład o godz. 13.30 – od godz. 12.30 do godz. 14.00
  • wykład o godz. 15.15 – od godz. 16.15 do godz. 17.05

2. w marcu :

  • wykład o godz. 10.30 – od godz. 9.30 do godz. 11.00
  • wykład o godz. 12.15 – od godz. 13.15 do godz. 14.05

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Wszelkich informacji na temat szkoleń udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

 

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: