Ślubuję uroczyście…

Ponad siedmiuset radców prawnych, którzy w tym roku pomyślnie zdali egzamin zawodowy, przystąpiło w poniedziałek, 15 czerwca do uroczystego ślubowania.

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości” – tak brzmią słowa ślubowania, które w tym roku złożyło ponad siedmiuset radców prawnych, wpisanych na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, będącej największą izbą radców prawnych w Polsce.

20150615_AX_0411

Uroczystość ślubowania rozpoczęło powitanie Prezydium oraz wprowadzenie sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych, a także odsłuchanie hymnu państwowego. Po oficjalnym i pełnym honorów rozpoczęciu, swoje przemówienie wygłosił Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik. Dziekan pogratulował wszystkim ukończenia niełatwej aplikacji i zdania trudnego egzaminu zawodowego. „To była droga pełna poświęceń i wyrzeczeń. Wiem o tym doskonale – taka była również i moja droga zawodowa” – mówił Włodzimierz Chróścik. „Przed wami stają teraz nowe wyzwania, nowe szanse i nowe możliwości. Nie mam wątpliwości, że jesteście doskonale przygotowani, aby im sprostać. Nasza aplikacja uchodzi bowiem za jedną z najbardziej wymagających wśród wszystkich zawodów prawniczych w Polsce. Teraz ten trud będzie procentował” – dodał.

Podczas ślubowania obecni byli także znamienici goście, którzy podczas swoich przemówień pogratulowali wszystkim ślubującym. Wśród honorowych gości znaleźli się: Stanisława Prządka, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek, Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Iwona Kujawa, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mariusz Paplaczyk, Prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich, a także Ewa Stompor-Nowicka, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, która odczytała list gratulacyjny od Dariusza Sałajewskiego, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Głos zabrał również przedstawiciel starostów ślubującego rocznika, Kamil Kruszewski.

20150615_AX_0471

Miłą niespodzianką było wręczenie przez Mariusza Paplaczyka, Prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich Dziekanowi Włodzimierzowi Chróścikowi medalu Labor Omnia Vincit – praca wszystko zwycięży, przyznawanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

20150615_AX_0530

Pod koniec oficjalnej części spotkania, trzydziestu trzem wyróżnionym osobom wręczone zostały nagrody, które przekazali sponsorzy tj. wydawnictwa Wolters Kluwer, Wiedza i Praktyka oraz C.H. Beck. Dodatkowo dla czterech „najlepszych z najlepszych” radców prawnych firma Lex Center ufundowała vouchery na udostępnienie lokalu na kancelarię.

20150615_AX_0737

Po zakończeniu ślubowania radcy podpisali rotę i odebrali upominki ufundowane przez OIRP w Warszawie i sponsorów. Podobnie jak w roku ubiegłym niesłabnącą popularnością cieszyły się ścianki z logo Izby warszawskiej, na tle których młodzi adepci sztuki radcowskiej ubrani w togi mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia.

O relacji filmowej ze ślubowania piszemy więcej: tutaj.

Udostępnij na: