Ślubowanie aplikantów radcowskich w Izbie warszawskiej – 2020

Tradycyjnie pod koniec każdego roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie odbywa się oficjalne ślubowanie aplikantów radcowskich. Jednak tym razem uroczystość znacznie różniła się od dotychczasowych ceremonii przyjęcia nowych członków Izby warszawskiej. W dniach 15-16 grudnia 368 aplikantów złożyło ślubowanie w kilkudziesięciu turach, zachowując wszelkie środki ostrożności, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia koronawirusa.

Ślubowania aplikantów to jedno z ważniejszych wydarzeń, nie tylko w karierze młodych prawników, ale także w historii całego samorządu radcowskiego.  Pomimo trudności powodowanych reżimem sanitarnym, OIRP w Warszawie dołożyła wszelkich starań by uroczystość ślubowania odbyła się z odpowiednią dla tak wyjątkowych chwil oprawą. Dlatego, aby zachować dystans i wykluczyć szansę bezpośredniego kontaktu, nowi aplikanci składali ślubowanie podzieleni na kilkuosobowe grupy w 74 turach.

Stanęliśmy przed trudnym wyzwaniem jakie niosło za sobą przygotowanie tak dużego wydarzenia w czasie pandemii – mówi Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Monika Całkiewicz – i cieszę się, że mogę potwierdzić, iż stanęliśmy na wysokości zadania. Udało nam się opracować optymalny system turowy, który pozwolił zachować doniosłość chwili bez niepotrzebnego narażania któregokolwiek z uczestników uroczystości – tłumaczy.

Każda tura ślubowania poprzedzona była specjalnym nagraniem na którym Dziekan Rady Izby Warszawskiej, Monika Całkiewicz, Preses KRRP, Włodzimierz Chróścik oraz starości starszych roczników aplikacji składają gratulację nowym członkom Izby warszawskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=6qszcaRo7K8

Do gratulacji dołączają się wszyscy członkowie OIRP w Warszawie!

Witamy!