Ślisz-Sandecka & Kozioł Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sp. p. nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim

Kancelaria Ślisz-Sandecka & Kozioł z siedzibą w Warszawie nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim (preferowany I lub II rok aplikacji).

Czego oczekujemy:
– statusu aplikanta (I lub II rok);
– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej;
– terminowego wykonywania powierzonych zadań;
– zaangażowania w powierzone cele;
– dobrej organizacji czasu pracy;
– chęci stałego rozwoju zawodowego i samodoskonalenia.

Co oferujemy:
– współpracę przy ciekawych projektach w formule B2B;
– przyjazną atmosferę w młodym, dynamicznym zespole;
– możliwość rozwoju zawodowego pod okiem doświadczonych prawników transakcyjnych;
– nowoczesne narzędzia pracy;
– poziom wynagrodzenia relewantny do osiąganych wyników;
– udział w budowaniu i rozwoju Kancelarii.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o nadsyłanie CV wraz ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym na adres: kancelaria@ssklegal.pl, opatrzonej tytułem: Rekrutacja – aplikant radcowski.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji, wg następującego wzoru:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na stanowisko Aplikanta radcowskiego prowadzonym przez Ślisz-Sandecka & Kozioł Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sp. p. (jako administratora).

W przypadku chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV wraz listem motywacyjnym poniższego oświadczenia:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy prowadzonych przez Ślisz-Sandecka & Kozioł Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sp. p. (jako administratora)”

Każda z powyższych zgód może zostać wycofana w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

Zastrzegamy możliwość udzielenia odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia

Udostępnij na: