SKIM&L CUP 2020

Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach mają przyjemność zaprosić lekarzy, farmaceutów i prawników wszystkich profesji do wzięcia udziału w SKIM&L CUP 2020 – VII Narciarskim Pucharze Polski Lekarzy, Radców Prawnych i Farmaceutów. Zawody odbędą się w dniach 31 stycznia -2 lutego 2019 r. w Krynicy-Zdrój.

W ramach SKIM&L CUP 2020 zaplanowane zostały konkurencje narciarskie w trzech kategoriach: slalom, slalom gigant oraz snowboard. Rozgrywki przeprowadzone zostaną na stoku krynickiej Jaworzyny, znanej z dobrej jakości tras i specyficznego mikroklimatu, zapewniającego dobre warunki narciarskie. Zimowym rozgrywkom sportowym towarzyszyć będzie konferencja naukowa Medycyna-Sport-Prawo.

Lekarze, farmaceuci oraz radcowie prawni zainteresowani zawodami mogą zgłaszać swój udział w pucharze za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://polskimed.pl/2019/11/27/skimil-2020/#informacje. Liczba uczestników rozgrywek jest ograniczona – o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona dokonaną opłatą wpisową, w wysokości:

  • lekarze, lekarze dentyści, prawnicy, farmaceuci – 220 zł
  • osoby towarzyszące oraz dzieci urodzone w 2005 lub starsze biorące udział w zawodach – 220 zł
  • osoby towarzyszące oraz dzieci urodzone w 2005 lub starsze niebiorące udziału w zawodach – 160 zł
  • dzieci urodzone w 2006 lub młodsze – bez opłat

Uwaga: Cena za zawody nie obejmuje karnetów narciarskich – należy je zakupić we własnym zakresie. Również noclegi zawodnicy organizują sobie samodzielnie. Hotel polecany: Czarny Potok w Krynicy.

W zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach organizator dopuszcza zmiany co do kategorii wiekowych i dyscyplin.

Szczegółowe informacje na temat VII Narciarskiego Pucharu Polski Lekarzy, Radców Prawnych i Farmaceutów będą zamieszczane na stronach internetowych Śląskiej Izby Lekarskiej, Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Regulamin i harmonogram zawodów znaleźć można również na podanej powyżej stronie Polskimed.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. SKIM&L CUP 2020 pytania można kierować pod adresy:
– lekarze: mariuszsmolik@gmail.com, piotrzagorski@yahoo.com
– farmaceuci: piotr.brukiewicz@wp.pl
– prawnicy: pzarzecki@kancelariazarzecki.pl

Udostępnij na: