Seminarium z zagadnień prawa karnego wykonawczego – 3.10.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium z zagadnień prawa karnego wykonawczego, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 3 października 2017 r. w godz. 17.00–20.00.

Program:

 1700-1720 dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich;

 1720-1740 dr Ewa Dawidziuk – Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar w BRPO;

 1740-1800 dr Marcin Mazur – Zastępca Dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar w BRPO;

1800-1820 mgr Jolanta Nowakowska – główny specjalista w Zespole do spraw Wykonywania Kar w BRPO;

1820-1840 przerwa

1840-1910 praca w grupach nad kazusami;

1910-2000 omówienie pracy w grupach, zakończenie seminarium.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 5 pkt.

W pierwszej kolejności zgłoszenia będą przyjmowane od radców prawnych wpisanych na listę OIRP w Warszawie.

Uwaga:

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia można dokonać klikając w poniższy link:

https://formularze.oirpwarszawa

Informacji o szkoleniu udzielają:
Udostępnij na: