Seminarium – „Tajemnica zawodowa. Przetwarzanie danych w kancelariach. Bezpieczeństwo danych.” – 6.10.2015

W związku z głośnymi ostatnio atakami hackerskimi na kancelarie prawne Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu nieodpłatnym, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, Sala Konferencyjna I piętro 6 października 2015 r. w godz. 17.30–20.45.

Podstawowe aspekty szkolenia:

 • Zagrożenia związane z przetwarzaniem danych, w szczególności z przetwarzaniem danych w formie elektronicznej
 • Tajemnica zawodowa a dane osobowe
 • Procedury przetwarzania danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych, w tym bezpieczeństwo informatyczne
 • Bezpieczeństwo danych a informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

PROGRAM SZKOLENIA

17.00 – 17.30   Rejestracja

Moderator szkolenia – Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek – radca prawny, Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

17.30 – 19.00    CZĘŚĆ I

1. Tajemnica zawodowa

 • źródła prawa
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy

2. Zabezpieczanie danych stanowiących tajemnicę zawodową

 • Regulacja ustawowa a kodeks etyki zawodowej i regulamin wykonywania zawodu

3. Tajemnica zawodowa a ochrona danych osobowych

 • relacja przepisów kształtujących tajemnicę zawodową i przepisów o ochronie danych osobowych
 • ochrona danych osobowych a kodeks etyki zawodowej i regulamin wykonywania zawodu
 • wyłączenia

dr Dominik Lubasz – radca prawny, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

4. Charakterystyka podstaw prawnych przetwarzania danych oraz zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

 • źródła prawa
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
 • administrator danych a procesor

dr Dominik Lubasz – radca prawny, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych
Katarzyna Witkowska – Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

5. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • dane zwykłe i dane wrażliwe – przesłanki ich przetwarzania
 • obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych
 • zasady szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą
 • powierzenie przetwarzania danych

dr Dominik Lubasz – radca prawny, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych
Katarzyna Witkowska – Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

6. Organizacja systemu ochrony danych osobowych

 • organizacyjne, techniczne i fizyczne środki zabezpieczenia danych osobowych obowiązkowa dokumentacja ochrony
 • danych, w tym polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • tajemnica danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia
 • wdrażanie systemu ochrony danych w strukturze administratora

Piotr Kawczyński – FORSAFE sp. z o.o.

19.00 – 19.15 Przerwa

19.15 – 20.45   CZĘŚĆ II

7. ABI czy bez ABI

 • obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji
 • decyzja o powoływaniu ABI – za i przeciw
 • rejestr ABI a zgłaszanie zbiorów do rejestru GIODO
 • obowiązki administratora danych działającego bez ABI

dr Dominik Lubasz – radca prawny, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych
Katarzyna Witkowska –
Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

8. Prawa osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych

 • uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 • realizacja uprawnień przez podmiot danych
 • obowiązki administratora danych względem osoby, której dane dotyczą

dr Dominik Lubasz – radca prawny, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych
Katarzyna Witkowska – Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

9. Bezpieczeństwo informatyczne danych

 • podstawowe błędy, związane z przechowywaniem danych
 • bezpieczeństwo poczty elektronicznej
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych kancelarii
 • szyfrowanie danych
 • bezpieczny kontakt z klientami
 • dane a urządzenia mobilne
 • zasady bezpiecznego archiwizowania danych

Piotr Kawczyński – FORSAFE sp. z o.o.

10. Bezpieczeństwo danych w chmurze

 • tajemnica zawodowa a przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej -dopuszczalność, konsekwencje, obowiązki administratora
 • dekalog umowy o przechowywanie danych w chmurze a zasady bezpieczeństwa
 • chmura – czy to bezpieczne rozwiązanie
 • dyslokacja danych w chmurze
 • przechowywanie danych w państwach trzecich

11. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości a ochrona tajemnicy zawodowej, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych

 • konsekwencje zmian kodeksu postępowania cywilnego, w związku z ustawą z 10 lipca 2015 roku – a ochrona tajemnicy zawodowej
 • eProtokół, Portale Informacyjne, Elektroniczne Biuro Podawcze – problem dostępu i przechowywania oraz udostępniania danych znajdujących się w systemach teleinformatycznych sądu

Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek – radca prawny, Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

20.45    Zamknięcie szkolenia

Za udział w seminarium otrzymują Państwo 8 pkt.

Zgłoszenia :
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  http://szkolenia.oirp.waw.pl/

W związku z nieodpłatnym charakterem seminarium uczestnicy będą mogli nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP.

Informacji o seminarium udziela:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Szkolenie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona!

Udostępnij na: