Samorząd wobec projektowanych zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, na 26 lipca br. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu uchwałę w tej sprawie podjęło Prezydium KRRP:

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 lipca 2017 r.

W dniu 18 lipca br.  Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, prof. Rafał Stankiewicz, złożył na ręce Marszałków Sejmu i Senatu stanowisko OBSiL dotyczące poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym:

Stanowisko z 18 lipca 2017 r. do projektu ustawy o SN

Również 18 lipca br. Przewodniczący Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) skierował list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych:

List Przewodniczącego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE)

20 lipca 2017 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych skierowało apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

Apel Prezydium KRRP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

O kolejnych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco.