Samorząd radcowski dyskutuje o zmianach w procedurach w Kancelarii Prezydenta RP

Przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych – Prezes Włodzimierz Chróścik oraz członek KRRP profesor Rafał Stankiewicz spotkali się z kierownictwem Kancelarii Prezydenta RP, aby omówić projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.

W spotkaniu uczestniczyli: Minister Grażyna Ignaczak-Bandych – Szef Kancelarii Prezydenta RP wraz z minister Małgorzatą Paprocką oraz doradcami Prezydenta RP mecenasem Rafałem Kosem i mecenasem Pawłem Muchą oraz przedstawiciele samorządu zawodowego adwokatów: mecenas Rafał Dębowski – sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz mecenas Andrzej Zwara – były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899), w szczególności regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii COVID-19.

– Naszym celem było przybliżenie proponowanych w kodeksie postępowania cywilnego zmian z perspektywy wykonywania zawodu i wskazanie ich praktycznego wymiaru. Tematem spotkania była również refleksja nad tym, czy projektowane  przepisy przyczynią się do usprawnienia prowadzenia postępowań sądowych – podsumował wizytę w Kancelarii Prezydenta RP Prezes KRRP, Włodzimierz Chróścik. Informacja o spotkaniu dostępna jest również na stronie www.prezydent.pl