Relacje z imprez w Klubie Radcy Prawnego – maj 2014 r.

Klub Radcy Prawnego – maj 2014 r.

6 maja 2014 r. – w cyklu „Spotkanie z ciekawą osobą” Martyna Zusin opowiedziała o tym, jak wygląda praca asystenta osoby niepełnosprawnej

7 maja 2014 r. – w cyklu „Spotkanie z muzyką” wizyta w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina oraz koncert w wykonaniu wybitnej polskiej śpiewaczki  Iwony Sobotki i hiszpańskiego pianisty Angela Cabrera

8 maja 2014 r. – w cyklu „Spotkanie ze sztuką” Ewa Ziembińska (kurator wystaw, pracownik Muzeum Narodowego) kontynuowała wykłady z historii sztuki; tym razem temat spotkania brzmiał: „Świat widziany przez pryzmat bryły. Zrozumieć kubizm”

13 maja 2014 r. – w cyklu „Spotkanie z ciekawą osobą” Renata Trzeszczak opowiedziała o  „Wspólnocie Chleb Życia”, powołanej z inspiracji Przełożonej polskiej Wspólnoty Chleb Życia, siostry Małgorzaty Chmielewskiej w 2002 roku; Wspólnota Chleb Życia działa w 8 Krajach Świata – ma ponad 20 domów; żyje z najuboższymi i wśród najuboższych tworzy przedszkola, szkoły, domy dla bezdomnych, organizuje transporty z pomocą humanitarną, szuka możliwości zarabiania na życie przez ubogich; w Polsce jest siedem domów, do których przyjmowani są ludzie bezdomni, chorzy, matki z dziećmi, młodzież; oprócz schronienia, otrzymują tam pomoc socjalną, medyczną i materialną

14 maja 2014 r. – w cyklu „Spacery po Warszawie” poznawaliśmy Stare i Nowe Miasto

15 maja 2014 r. – w cyklu „Zdrowie i uroda” Mikołaj Szczerbicki poruszył temat: „Taniec formą rekreacji i kreatywności – salsa”

19-22 maja 2014 r. – wycieczka do Bratysławy i Wiednia

27 maja 2014 r. – spotkanie klubowe pt. „Nasza wycieczka w obiektywie”; ponad 30 osób obejrzało ponad 300 zdjęć, zrobionych podczas zwiedzania Bratysławy i Wiednia

28 maja 2014 r. – z cyklu „Gry towarzyskie” ostatni w tym sezonie Turniej Brydżowy

  1. miejsce: Krzysztof Makuch –  Krzysztof Jędrzejowski
  2. miejsce: Ewa Skopińska – Piotr Witkowski
  3. miejsce: Jolanta Zielińska – Ellena Marczykiewicz-Olech
  4. miejsce: Zofia Zaręba – Janusz Zaręba
  5. miejsce: Piotr Wróblewski – Iwona Wróblewska

29 maja 2014 r. – Spotkanie klubowe wyjazdowe zorganizowane w związku z Dniem Dziecka: odwiedziliśmy dzieci niewidome i niedowidzące w Ośrodku w Laskach; w wycieczce wzięło udział 20 osób; Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zostało założone przez Matkę Elżbietę Różę Czacką w 1911 roku; w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu całej Polski

29 maja 2014 r. – kolejne spotkanie z cyklu „Debat przy Kawie”; gościem Macieja Bobrowicza był Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, a tytuł spotkania brzmiał „Czy mediacja i arbitraż wkrótce zastąpią sądy?”

Udostępnij na: