Relacja z imprez w Klubie Radcy Prawnego – 2014 r.

WRZESIEŃ 2014

2 września w Klubie Radcy Prawnego odbyła się inauguracja sezonu 2014/2015

Spotkanie inauguracyjne poprowadził Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik, któremu towarzyszyli:

 Klub Radcy Prawnego 1149

Ireneusz Dobrowolski – Wicedziekan Rady

Arkadiusz Koper – Wicedziekan Rady

Jolanta Karpińska – Sekretarz Rady

Albert Stawiszyński – Wiceprzewodniczący Komisji Integracji i Pomocy Koleżeńskiej

Gości powitała Hanna Szynkiewicz-Wanat – Przewodnicząca Kapituły Klubu Radcy Prawnego.

Na początku zgromadzeni goście odśpiewali Hymn Klubu  Prawnika. Następnie Dziekan Rady wygłosił przemówienie na temat integracji środowiska oraz udziału Klubu Radcy Prawnego w życiu samorządu radcowskiego.

Omówił aktualne problemy licznego, ponad dziesięciotysięcznego środowiska oraz różne formy integracji

Krystyna Janicz zaprezentowała wydarzenia, które odbyły się w roku 2013/2014. W tym czasie odbyło się 107 spotkań klubowych, wzięły w nich udział 4674 osoby, co  średnio stanowi 44 osoby podczas każdego spotkania, choć bywają kameralne spotkania, w których uczestniczy 5 osób, takie jak Kino Konesera i bardzie popularne, na które przychodzi ponad 50 osób.

Liderka grupy warszawskiej wczasów w Mielnie Elżbieta Kozikowska, zaprezentowała – artystyczne reminiscencje z pobytu nad morzem, recytowała dowcipny wiersz pt. „Druga młodość”. Hanna Szynkiewicz-Wanat zaśpiewała nastrojową piosenkę „Zachodni wiatr” a Michał Zawiła hiszpańską, w oryginale.

Na zakończenie tej części spotkania nasza poetka Zinaida Więckowska swój odczytała wiersz z tomiku „Małe tęsknoty”.

„Słowa Wiktora Hugo”

 

„Muzyka wyraża wszystko

Co nie może być wypowiedziane

Ale o czym nie można milczeć”

 

Więc pisałam o muzyce

I będę pisać dalej

Nawet wtedy gdy jej odczucia

Nie pozwalają mi dobrać odpowiednich słów.

 

Bo słowa przelane na papier

Są za mało wyraziste

Za mało głębokie i piękne

Aby wyraziły wszystko co czujesz przy jej słuchaniu.

 

A muzycy

Rzucali te odczucia na pięciolinie

To na nich rozwieszany był ból

Tęsknota, radość i miłość

 

Czarne nutki, klucze, krzyżyki, bemole

W nich zawarta była cała treść

Co w sercu i duszy gra

Nieodgadniona, nienamacalna, nierealna

 

Czym zakończyć ten wywód

Skoro słowa nie mogą wyrazić wszystkiego

Tylko wielką tajemnicą istnienia muzyki

Która wyraża wszystko bez słów.

 

W drugiej części spotkania przy poczęstunku i lampce wina prowadzono ożywione rozmowy kuluarowe.

 Poczęstunek przygotowały Ala Kordyzon, Ida Więckowska i Hania Szynkiewicz-Wanat.

 Serwis foto Andrzej Kordyzon.

3 września – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

 Przewodniczka z pasją opowiadała o przeróżnych okazach flory. Przepiękna słoneczna pogoda sprzyjała spacerowi, po którym na jego uczestników czekał pyszny poczęstunek.

 Klub Radcy Prawnego 1200

Klub Radcy Prawnego 1225

4 września 2014 r. – w cyklu Ciekawa osoba Maciej Rudziński wygłosił wykład: „O mózgu – dlaczego do pełnej inteligencji potrzebne są emocje”.

W jasny i interesujący sposób wyjaśnił czym jest kognitywistyka. Jest to dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Jest nauką multidyscyplinarną i interdyscyplinarną, znajdująca się na pograniczu wielu dziedzin: psychologii poznawczej, neurobiologii, filozofii umysłu, sztucznej inteligencji, lingwistyki (lingwistyka kognitywna) oraz logiki i fizyki. Nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) to nauki o poznaniu.

9 września odbył się wykład z historii sztuki mgr Ewy Ziembińskiej „Świat w ruchu 3 x M – miasto, masa, maszyna – zrozumieć futuryzm”.

W styczniu 1909 roku włoski poeta Filippo Tommaso Marinetti (z wykształcenia prawnik) ogłosił „Manifest futuryzmu”, w który postulował odrzucenie przeszłości i narodziny nowej estetyki, właściwej dla epoki maszyn, intensywnego życia nowoczesnego miasta i szybkości.

Futuryzm był ważnym ruchem awangardowym głoszącym idee postępu i połączenia sztuki z życiem. Malarze futuryści podejmowali w swojej twórczości kwestie płynności form i ruchu ciał w przestrzeni.

10 września – zwiedzanie Muzeum Neonów w Soho Factory na Pradze. Młody przewodnik i jednocześnie współtwórca tego muzeum przeprowadził uczestników wycieczki przez ulice Warszawy lat 70-tych i 80-tych. Ta podróż w czasie była okazją do wspomnień i wzruszeń.

11 września – wernisaż wystawy gobelinów Haliny Buczyńskiej „Pasja osnową malowana” w Lex Gallery.

O tym, że goście wernisażu docenili twórczość Haliny Buczyńskiej, radcy prawnego z OIRP Olsztyn, świadczą wpisy w księdze pamiątkowej:

DSCN4987

„Trudno uwierzyć, że można tak piękne obrazy przekazać poprzez osnowę. Gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości”

 podpis nieczytelny

„Jakież to budujące, że radcom prawnym tak pięknie w duszy gra. Niech wena twórcza nie opuszcza naszej koleżanki radczyni. W imieniu członków Klubu Radcy Prawnego w Warszawie”

 Hanna Szynkiewicz-Wanat – Przewodnicząca Kapituły Klubu

„To było piękne przeżycie. Dziękujemy”

 podpis nieczytelny

 DSCN4962

W dniach 16-17 września odbyła się wycieczka do Sandomierza i ziemi sandomierskiej.

Sandomierz to jedno z najstarszych i kiedyś najważniejszych miast polskich. Początki osadnictwa na tym terenie i w jego regionie sięgają młodszej epoki kamiennej – neolitu (5200 p n.e. – 1700 p n.e). Miasto usytuowane jest na lessowych wzgórzach

W Sandomierzu zachowało się ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Do najwyższej klasy zaliczany jest średniowieczny układ urbanistyczny miasta oraz jeden z najstarszych obiektów ceglanych na terenie Polski – kościół św. Jakuba.

Tu przebywali królowie, książęta i wiele innych ważnych osobistości. Stąd również nazwa miasta królewskiego.

Zwiedzanie Sandomierza rozpoczęliśmy od Bramy Opatowskiej, widok z tego położonego na wzniesieniu miejsca zapiera dech w piersiach. Następnym etapem, były podziemne lochy, utworzone w czasie prowadzenia górniczych prac zabezpieczających Stare Miasto, wtedy to połączono dawne piwnice i podziemne składy kupieckie.

W programie znalazł się również spacer piękną starówką i rejs statkiem po Wiśle. Jego uczestnicy przepłynęli obok najstarszych gór w Polsce tzw. Gór Pieprzowych, które powstały jako osady w morzu kambryjskim ok. 500 mln lat temu. Ich  wysokość bezwzględna sięga niespełna 200 m n.p.m.

Zwiedzanie Sandomierza zakończył spacer wąwozami: im. Królowej Jadwigi i Świętojakubskim oraz przejście przez Ucho Igielne.

W programie drugiego dnia wycieczki znalazł się zamek w Baranowie Sandomierskim, będący  światowej klasy zabytkiem. W XV wieku dwór baranowski należał do szlacheckiej rodziny Baranowskich. Na przełomie XV i XVI wieku właścicielem Baranowa został wielkopolski ród Górków. W 1569 roku Stanisław Górka sprzedał dobra baranowskie Rafałowi Leszczyńskiemu. Obecny kształt zamku stanowi imponujący przykład wytwornego stylu zamożnej rodziny Leszczyńskich.

Wspaniałą architekturą, ukształtowaną na wzór siedziby królewskiej w Krakowie, zamek zwany „Małym Wawelem” zawdzięcza najprawdopodobniej włoskiemu architektowi i rzeźbiarzowi Santi Gucci’emu. Ostatnim właścicielem zamku z rodu Leszczyńskich był Rafał X, którego syn – Stanisław Leszczyński, był królem Polski.

W drodze do Ujazdu uczestnicy wycieczki wstąpili do Kolegiaty św. Józefa w Klimontowie (zwana kościołem farnym lub infułackim) – rzymskokatolicka świątynia ufundowana w 1637 przez Jerzego Ossolińskiego. Kościół zbudowano w latach 1643–1650 według projektu Wawrzyńca Senesa w stylu barokowym.

Kolejnym interesującym obiektem na trasie naszej wycieczki był zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Ta pełna tajemniczości ruina położona jest wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków. Jest zabytkiem klasy międzynarodowej, wyjątkowym, chociaż bardzo zniszczonym. Na początku XVII w. Ujazdów na krótko trafił w ręce Jana Zbigniewa Ossolińskiego pana na Ossolinie, który w 1587 r. przekazał ten majątek synowi Krzysztofowi w prezencie ślubnym. Krzysztof Ossoliński był człowiekiem gruntownie wykształconym o rozległych zainteresowaniach literackich, artystycznych, dyplomatycznych i politycznych. Postanowił zbudować siedzibę, która zaćmiłaby wszystkie pozostałe siedziby magnackie w Polsce i nie tylko.

Zamek w Ujeździe powstawał w latach 1621-1644, w trzech fazach. Budynek główny i fortyfikacje wzniesiono w latach 1621-27. Kolejna faza to rozbudowa wieży zegarowej (bramnej), udokumentowana datą 1631 r., wyrytą na tablicy uszakowej przy wejściu. Faza ta łączyła się ze zmianą nazwy siedziby. Dotychczas używana była nazwa Krzysztopór, łącząca imię fundatora z nazwą herbu rodu Ossolińskich. Kolejna nazwa Krzyżtopór używana jest do dziś. Na bramie głównej umieszczono znacznych rozmiarów krzyż i topór.

Ostatnie miejsce, które było w programie wycieczki to Opatów oraz jego najcenniejszy zabytek Kolegiata św. Marcina – romański kościół. Pierwsza wzmianka o kanonikach opatowskich pochodzi z roku 1206. Kolegiata opatowska, zachowana w pierwotnym obrębie murów, uległa w ciągu swego istnienia kilku przebudowom. Pierwsza, znaczniejsza przebudowa obiektu miała miejsce w drugiej ćwierci XIII w., którą prawdopodobnie przeprowadził warsztat cysterskich budowniczych, pracujących przy wznoszeniu zabudowań opactwa w Wąchocku. Najpoważniejsza przebudowa nastąpiła w pierwszej połowie XVI w., po spaleniu kościoła w 1502 r., podczas napaści Tatarów na Małopolskę. Wnętrze kościoła pokryte jest polichromią barokową z XVIII wieku, w kolorystyce błękitno-różowej. Na ścianach  prezbiterium widnieją malowidła historyczno-batalistyczne.Wycieczka szlakami Ziemi Sandomierskiej to poznawanie historii bajecznie bogatych panów tych ziem – Ossolińskich i Szydłowieckich oraz poczynionych przez nich inwestycji, z których znaczna część służyła nie tylko samym magnatom, ale też wszystkim mieszkańcom. Liczące setki lat imponujące budowle do dziś robią wielkie wrażenie na podziwiających je turystach.

18 września w Kinie Konesera  wyświetlony był oscarowy film ” Zniewolony. 12 Years a Slave „, opowiadający historię, żyjącego w XIX w. czarnoskórego nowojorczyka, który został porwany i sprzedany jako niewolnik na południe Stanów Zjednoczonych. W filmie wyreżyserowanym przez Steve’a McQueena główną rolę zagrał nominowany do Oscara Chiwetel Ejiofor.

23 września, w cyklu  ciekawa osoba, Paulina Potasińska wygłosiła wykład pt. „Mit chłopaka ze złej dzielnicy w literaturze warszawskiej (Stanisław Grzesiuk, Marek Hłasko, Andrzej Stasiuk)”.
Paulina Potasińska jest doktorantką w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Uniwersytetu Warszawskiego, lektorką języka polskiego jako obcego, badaczką literatury związanej z Warszawą. Przygotowuje do druku książkę zatytułowaną „Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego”. Równocześnie pracuje nad rozprawą doktorską, w której przygląda się wizerunkom stołecznych pisarzy podkreślających swoje pochodzenie ze złej dzielnicy albo z dobrego domu.

Podczas spotkania opowiedziała o najsłynniejszych chłopakach ze złych dzielnic Warszawy: Stanisławie Grzesiuku z Czerniakowa lat trzydziestych, Marku Hłasce z Marymontu przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz Andrzeju Stasiuku, którego grochowska młodość przypadła na przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Odwołała się przede wszystkim do książek autobiograficznych: „Boso, ale w ostrogach” Grzesiuka, „Pięknych, dwudziestoletnich” Hłaski. oraz Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej) Stasiuka. Swoje tezy poparła fotografiami, ilustracjami i filmami.

Paulina Potasińska pokazał na kilku przykładach ewolucję mitu chłopaka ze złej dzielnicy. Skoncentrowała się na środkach uwiarygodniających pochodzenie pisarzy, w tym na opisach typowych sytuacji z życia dzielnicy (z uwzględnieniem jej niepisanego kodeksu), na języku (zarówno w sytuacjach bezpośredniego użycia w toku narracji, jak i cytatów), na charakterystykach typowych bohaterów, na zaznaczaniu opozycji „swój-obcy” itd.

Po wykładzie Michał Zawiła wykonał nieznaną piosenkę w manierze kapeli czerniakowskiej.

24 września w cyklu gry towarzyskie odbyły się kolejne rozgrywki Turnieju Brydżowego o Puchar Dziekana Rady OIRP, którego doroczny Finał odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 r.

Tym razem wyniki przedstawiają się następująco:

I   miejsce para Grażyna Ożóg – Aleksander Krych

II  miejsce para Ellana Marczykiewicz-Olech – Jolanta Zielińska

III miejsce  para Paweł Rybiński – Tomasz Nawrot

25 września Miasto Kobiet – tym razem w cyklu „Moje europejskie podróże” odbyło się spotkanie z Alicją i Andrzejem Kordyzonami, którzy opowiedzieli o swojej przygodzie w Czarnogórze, Chorwacji i Bośni i Hercegowinie. Swoje reminiscencje nazwali „Między niebem, ziemią i morzem”. W ciągu sześciu czerwcowych dni przejechali 2900 km. Trasę rozpoczęli i zakończyli w Dubrowniku. Zwiedzili: w Czarnogórze – Budwę i Kotor, w Albanii – Tiranę i Kruje, w Chorwacji – Dubrownik, Trogir, wodospady Krka i Split, w Bośni i Hercegowinie – Mostar, Medjugorie i Sarajewo.

30 września – „Saga Rodu Świątków” – w cyklu rody warszawskie. Swój ród przedstawił Tadeusz Władysław Świątek.


PAŹDZIERNIK 2014

1 października w cyklu spacery po Warszawie  byliśmy na spacerze w ogrodach Łazienek Królewskich.
Prawdziwa, kolorowa jesień jeszcze nie zawitała do Łazienek, więc zdjęcia, które robiliśmy są mało jesienne, ale znakomity przewodnik Pan Jacek Zamojski przez ponad dwie godziny oprowadzał nas przedstawiając historię tego niezwykłego miejsca w centrum Warszawy.
Zauroczyła nas aleja chińska i oddane, zaledwie 3 tygodnie temu, dwie piękne altany chińskie wraz z oczkiem wodnym i mostkiem. Zwiedziliśmy również Biały Domek – pierwszy, wzniesiony przez  Stanisława Augusta Poniatowskiego budynek w Łazienkach.

łaz

2 października w Kinie Konesera nasi kinomani obejrzeli  film produkcji polsko-portugalsko-francusko-brytyjskiej „Imagine” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Rolę niewidomego, charyzmatycznego instruktora niewidomych, który uczy swoich podopiecznych jak wykorzystać tajniki echolokacji, zagrał znakomicie angielski aktor  Edward Hogg.
7 października w cyklu ciekawa osoba temat „Ruchy etnoregionalistyczne w Europie: nieuchronne dziedzictwo czy fanaberia naszych czasów” przedstawił Wawrzyniec Konarski – profesor dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, wykładający na Uniwersytecie Warszawskim, w Wyższej Szkole Pedagogiki Społecznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest badaczem powiązań między etnicznością i polityką, w tym kwestii dotyczących nacjonalizmu i mniejszości etniczno-narodowych. Od lat zajmuje się też analizą partii i systemów partyjnych oraz systemów politycznych w Europie i wybranych państwach pozaeuropejskich.

DSCN5707

Cytat z artykułu prof. Wawrzyńca Konarskiego: „Autonomia czy secesja ? Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy.
W ostatnich kilku dziesięcioleciach termin ‘regionalizm’ uzyskał znaczącą rangę zarówno w debacie naukowej, jak i w praktyce politycznej. Plasując się na pograniczu nauki i polityki wpłynął na wzbogacenie od dawna trwającej dyskusji na temat nacjonalizmu. Można założyć, iż nacjonalizm i regionalizm są ze sobą częstokroć powiązane, przy czym to nacjonalizm stanowi tło oraz punkt wyjścia do dyskusji o regionalizmie. Dlatego też od niego należy rozpocząć rozważania.”
8 października w cyklu spotkania międzyklubowe, gośćmi Klubu Radcy Prawnego byli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy fundacji SHALOM. Koleżanki zaprezentowały kilka skeczy, dowcipy żydowskie a jedna z nich zatańczyła do rzewnej melodii żydowskiej.
9 października w cyklu Miasto Kobiet odbył się I Radcowski Festiwal Nalewek. Do konkursu zgłoszono 8 nalewek. Na najlepszą mogli głosować wszyscy obecni na degustacji.
Oto wyniki:
I miejsce – nalewka malinowa  Łucji Dyderskiej
II miejsce – nalewka aronii z liśćmi wiśni Zinaidy Więckowskiej
III miejsce – nalewka miodowa Romualdy Pudysz.

Kolejny Festiwal nalewek odbędzie się najprawdopodobniej w czerwcu 2015 r. Prawdopodobnie przyjmiemy zasadę, że czerwiec będzie stałym terminem tego Festiwalu z uwagi na czas w jakim nalewka musi nabierać odpowiednich właściwości.
Polecamy dwa przepisy na smaczne nalewki:

Nalewka z czarnej kawy

Składniki:

 • 1 szklanka wody
 • 1 szklanka cukru
 • 3/4 szklanki kawy naturalnej
 • 1 szklanka spirytusu

Wodę zagotować z cukrem. Kawę zmielić w młynku i wsypać do słoika.

Zalać przegotowaną wodą z cukrem, zakręcić słoik i odstawić do

wystudzenia. Całość przelać do butelki i zalać spirytusem. Zamknąć

korkiem zrobionym z gazy. Odstawić na 2 tygodnie, co jakiś czas

potrząsać butelką. Po 2 tygodniach całość przelać przez gazę.

Nalewka Bożonarodzeniowa

Składniki :

 • 100 g suszonej żurawiny
 • 100 g dobrej jakości rodzynek
 • 100 g wyłuskanych orzechów włoskich
 • 100 g suszonych moreli
 • 100 g suszonych śliwek
 • 100 g suszonych fig
 • 100 g daktyli
 • 1 pomarańcza
 • 200 g cukru (np. 100 g zwykłego , białego + 100 g ciemnego muscovado)
 • 2 laski cynamonu
 • 4-5 sztuk goździków
 • co najmniej 0,8 l czystej wódki (ale można również 0,7 l wódki i 0,25 l rumu)
 • od siebie dodałam 50 g kandyzowanego imbiru

Laski cynamonu uprażyć z goździkami dla wzmocnienia smaku. Pomarańczę wyszorować i pociąć na plastry. Wszystkie składniki nalewki ułożyć warstwami w dużym słoju. Cukier rozmieszać z alkoholem i zalać nim owoce. Odstawić na 4-6 tygodni w ciepłe miejsce.

14 października w cyklu zdrowie i uroda dietetyczka Joanna Giza zwróciła uwagę na odżywianie i jego wpływ na stan zdrowia. Zaproponowała wiele zmian w naszym jadłospisie. Wszyscy otrzymali po dwie przykładowe propozycje na cały dzień.

Joanna Giza  od wielu lat zajmuje się pacjentami ze schorzeniami układu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą i innymi. Jest konsultantką przyszłych i młodych mam oraz dzieci z zakresu żywienia. Realizuje warsztaty dietetyczno-kulinarne i prowadzi autorskiego bloga SmakFit o tematyce zdrowego żywienia.

15 października odbyło się spotkanie pt. „Barwy jesieni”.  Krystyna Stańczak-Pałyga zaczęła je od serii ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych na rozgrzanie aparatu głosotwórczego. Śpiewający uczestnicy spotkania przyjęli tę propozycję z pełnym zrozumieniem i zaangażowaniem.

Po rozgrzewce rozpoczęło się wspólne śpiewanie m.in. „Barw jesieni” Czerwonych Gitar i „Wspomnienia” Czesława Niemena.

16 października w Kinie Konesera będzie wyświetlony film „Z miłości do gwiazd”, którego scenarzystą i reżyserem jest Laetitia Colombani. To francuski humor w najlepszym wydaniu, zabawna komedia o wielkim fanie kina, który nieustannie miesza się w życie swoich ulubionych gwiazd, zaniedbując przy tym własne. Kiedy trzy prześladowane aktorki spotykają się na planie wspólnego filmu postawiają zjednoczyć się i wyrównać rachunki. W rolach głównych występuję Kad Merad, Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart i Mélanie Bernier.

21 października w cyklu spotkanie ze sztuką Ewa Ziembińska – historyk sztuki, kurator wystaw wygłosiła wykład „Linie poziome i linie pionowe budują obraz. Zrozumieć neoplastycyzm i rewolucje Pieta Mondriana”.

Piet Mondrian (1872-1944) był jednym z artystów, który zapoczątkował abstrakcjonizm w sztuce. Przyjmując zawsze jakiś motyw wzięty z natury, stopniowo dematerializował go, tworząc na koniec kompozycję zdominowaną przez piony i poziomy, używając czystych kolorów. Jego twórczość dała początek neoplastycyzmowi. Wyróżniamy w nim dwie podstawowe linie: wertykalną i horyzontalną, trzy zasadnicze kolory zasadnicze – żółty, niebieski i czerwony oraz trzy niekolory – biel, czerń i szarość. Każda barwa jest nacechowana zupełnie  inną ekspresją dynamiczną: żółty – pion, niebieski – poziom, a czerwony łączy pion z poziomem, równoważąc je. Mondrian coraz bardziej upraszczał środki wyrazu, w wyniku czego powstały kompozycje ograniczone do czarnych, pionowych i poziomych linii oraz pól między nimi, wypełnionych jedynie nasyconymi, czystymi kolorami podstawowymi. Szczególnie interesujące są projekty architektoniczne i wnętrza projektowane przez Mondriana.

22 października odbyła się kolejna tura Turnieju Brydżowego o PUCHAR DZIEKANA RADY.

Oto wyniki:

I miejsce  para Arkadiusz Ciechomski – Roman Kowalewicz

II miejsce   para Krzysztof Makuch – Krzysztof Jędrzejowski

III miejsce  para  Janusz Zaręba – Zofia Zaręba,

23 października w Lex Gallery odbył się wernisaż wystawy zdjęć Jakuba Sagana „Rugby kobieca twarz”. Otworzył ją Tomasz Nawrot – Przewodniczący Komisji Integracji i Pomcy Koleżeńskiej przy OIRP. W galerii zaprezentowano ponad dwadzieścia czarno-białych fotografii kobiet, które udowadniają, że rugby nie jest dyscypliną sportową zarezerwowaną wyłącznie dla mężczyzn. Część prac, kilka miesięcy temu opublikowały „Wysokie obcasy”.

Jakub Sagan specjalizuje się w prawie gospodarczym i kontraktowym. Ukończył dwie aplikacje zawodowe – radcowską i sądową, jest Dyrektorem Generalny Europejskiego Centrum Inwestycyjnego ECI S.A. W wolnych chwilę fotografuje, fotografuje, fotografuje…

Jest pasjonatem fotografii klasycznej. Obecnie tworzy głównie prace czarno-białe o szeroko pojętej tematyce humanistycznej, a także fotografie krajobrazowe. Współpracuje z Biurem Prasowym Dowództwa Sił Powietrznych od 2010 roku, realizował m.in. oficjalny serwis fotograficzny dla Biura Prasowego DSP dla Radom Airshow 2011 i 2013 oraz szereg innych projektów fotograficznych dla Sił Powietrznych. Ponadto fotografował też dla Orkiestry Polskiego Radia, TVP Historia, Centrum Zdrowia Dziecka, Torów Wyścigów Konnych Służewiec.

Jakub Sagan jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Ekwiwalenty”. Jego prace można oglądać na stronie www.mojafotosfera.art.pl, na której zamieścił również taki wpis: „Pasja fotografii odezwała się do mnie dość nieśmiało bardzo, bardzo dawno temu w chwili otrzymania radzieckiego aparatu „Smiena 8M”, którego zapach wciąż pamiętam, gdzieś pomiędzy odrabianiem lekcji a grą w tenisa na asfalcie przez prowizorycznie ustawione ławki”

Fotograf zdradza, że w życiu przyświeca ma motto: „Czy jest coś smutniejszego niż życie bez pasji?”

29 października w cyklu zdrowie i uroda Pani Krystyna Stańczak-Pałyga, świetny muzyk i animator kultury, poprowadziła zajęcia integracyjne – tańce w kręgu. Krąg jest podstawowym symbolem jedności i całości umożliwiając doświadczanie bycia częścią większej całości. Tańczyć może każdy, nie potrzeba specjalnych umiejętności, by włączyć się do kręgu – wystarczy chęć i zaangażowanie. A z każdym krokiem tańca rośnie radość, uczymy się „bycia tu i teraz” przeżywając przyjemne uczucie swobody we własnym ciele.

taniec

„Taniec w kręgu jest katalizatorem integracji z samym sobą, społecznością i ziemią…Tkwi w nim uzdrowienie, które pozwala ludziom utrzymać równowagę we własnym ciele i wiarę w„ siebie. Taniec w kręgu tworzy i umacnia społeczność. Oferuje członkom grupy bezpieczne miejsce, całkowitą akceptację i wspierające otoczenie. Trzymając się za ręce, tancerze uświadamiają sobie istnienie innych. Kiedy skupiamy się tylko na sobie, nie uświadamiamy sobie, jak oddziałujemy na innych. W kręgu doświadczamy wspólnoty”

Judy King

30 października w Kinie Konesera obejrzeliśmy znakomitą komedię „Uciekająca panna młoda” z Julią Roberts i Richardem Gere w rolach głównych.


LISTOPAD 2014

4 listopada w cyklu podróże bez biletu Łukasz Nitwiński podzielił się wrażeniami ze swojej samotnej podróży rowerowej po Irańskich pustyniach i afgańskich pograniczach.
Podróżnik Łukasz Nitwiński urodził się w Warszawie w 1984 r., ma trzy koty i kolekcjonuje zabytkowe auta. Inspiracji do swoich podróży szuka w literaturze współczesnej, reportażach i filmach dokumentalnych. Jest absolwentem stosunków międzykulturowych w Instytucie Orientalistycznym UW i Stosowanych Nauk Społecznych UW. Prywatnie wraca do Szkocji, Portugalii i subsaharyjskiej Afryki. W Klubie Radcy Prawnego dzielił się wcześniej swoimi wrażeniami i przygodami z Afryki i Kolumbii.

5 listopada w cyklu Środy na Okólniku w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina, przy ul. Okólnik 2, odbył się koncert Międzynarodowego Festiwalu „Paderewski Warszawie, Warszawa Paderewskiemu”. Wystąpili Trio Paderewski (Szwajcaria): Catherina Lemoni – fortepian, David O’Doherty – skrzypce, Francesco Bartoletti – wiolonczela oraz Agata Szymczewska – skrzypce – Joanna Marcinkowska – fortepian.

W programie:
Fryderyk Chopin – Trio g-moll op.8 na skrzypce, wiolonczelę i fortepian
Ignacy Jan Paderewski – Transkrypcje utworów fortepianowych: Nokturn op.16 nr 4, Krakowiak fantastyczny op.14 nr 6, Menuet op.14 nr 1
Ignacy Jan.Paderewski – Melodia op.16 nr 2 w wersji na skrzypce i fortepian, Sonata a-moll op. 13 na skrzypce i fortepian
Karol Szymanowski – Nokturn i Tarantela op. 28 na skrzypce i fortepian.

6 listopada w Mieście Kobiet radca prawny Joanna Wdzięczna w cyklu nasze pozaeuropejskie podróże opowie o swoje podróży na Kubę.

12 listopada – po raz czwarty w Klubie Radcy Prawnego obchodziliśmy Święto Niepodległości. Jego 96. rocznicę tradycyjnie uświetnialiśmy poezją i pieśnią. W tym roku szczególnie pięknie brzmiały patriotyczne pieśni gdyż tym razem przewagę stanowili pięknie śpiewający panowie. To był wzruszający wieczór .

13 listopada w Kinie Konesera obejrzeliśmy „Kamienie na szaniec” – polski dramat wojenny w reżyserii Roberta Glińskiego. Premiera filmu miała miejsce 7 marca 2014 r. Film jest adaptacją napisanej jeszcze w czasie okupacji niemieckiej (1943 r.) książki Aleksandra Kamińskiego. Opowiada on o losach grupy warszawskich harcerzy, którzy w momencie wybuchu II wojny światowej wchodzili w okres dorosłości, których wojna postawiła przed trudnymi wyborami. Głównymi bohaterami są dwaj przyjaciele – członkowie Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów Jan Bytnar ps. Rudy oraz Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”.

Film nie jest wierną ekranizacją książki Aleksandra Kamińskiego. Robert Gliński skupił się na przedstawieniu wątku przyjaźni i braterstwa, chciał również „odbrązowić” książkowe postacie i przybliżyć je ich współczesnym rówieśnikom.

Po projekcji filmu, mec. Kazimierz Kudłacik uzupełnił historie wielu postaci w oparciu o książkę Grzegorza Nowika „Epilog do >>Kamieni na szaniec<<”. Autor „Epilogu” podaje fakty nieznane Aleksandrowi Kamińskiemu i Stanisławowi Broniewskiemu oraz innym historykom Szarych Szeregów.

18 listopada w cyklu rody warszawskie varsavianista Tadeusz Świątek wygłosił wykład „Kupcy starej warszawy – Ród Liebeltów”.

Liebeltowie to Polacy z wyboru. Wywodzą się z pogranicza Alzacji i Lotaryngii. Początkowo rodzina osiadła w Toruniu, gdzie niektórzy jej przedstawiciele byli pastorami. Liebeltowie zajmowali się głównie handlem bławatami (jedwabiami) w spółce z kupcem hamburskim Dietrichem Rode. W 1776 r. do Warszawy przybyli z Torunia dwaj bracia. Jan Henryk i Jakub Henryk Liebeltowie założyli przy Nowym Świecie Dom Handlu Bławatami.

19 listopada w cyklu gry towarzyskie odbyła się przedostatnia rozgrywka w Turnieju Brydżowym o Puchar Dziekana OIRP w roku 2014.

Oto zwycięzcy tych rozgrywek:
I miejsce para Arkadiusz Ciechowski – Roman Kowalewicz
II miejsc para Zofia Zaręba – Janusz Zaręba
III miejsce para Ewa Skopińska – Piotr Witkowski
IV miejsce para Ellena Marczykiewicz-Olech – Jolanta Zielińska.

20 listopada w cyklu spotkanie ze sztuką Ewa Ziembińska, historyk sztuki i kurator wystaw, wygłosi wykład: „Dokąd jechał Błękitny jeździec? – zrozumieć twórczość Kandynsky’ego i grupy Der Blue Reiter”.

„Der Blaue Reiter” (Błękitny Jeździec) to tytuł zbioru tekstów o sztuce nowoczesnej, który ukazał się w maju 1912 r. w Monachium, a także tytuł manifestu i nazwa grupy artystycznej, która głosiła prym ekspresji zarówno w sztuce realistycznej jak i abstrakcyjnej. Najważniejszym jej członkiem był Wassily Kandinsky, malarz i teoretyk sztuki pochodzenia rosyjskiego, początkowo zajmował się prawem, wykładał je nawet na Moskiewskim Uniwersytecie. W 1897 r. wyjechał na studia malarskie do Monachium. Odchodząc od malarstwa realistycznego doszedł do abstrakcji „duchowej”, w której ważne były związki pomiędzy kolorem i formą.

Było to ostatni wykład z cyklu 10 spotkań ze sztuką.

Tego samego dnia w cyklu gry towarzyskie odbył się Turniej Szachowy o Puchar Dziekana OIRP.

Puchary i dyplomy wręczał Przewodniczący Komisji ds. Integracji i Pomocy Koleżeńskiej Tomasz Nawrot.

Zwycięzcy:
I miejsce Piotr Piwowarczyk
II miejsce Paweł Ostrowski
III miejsce Marcin Maj i Michał Parzydeł.

25 listopada w cyklu spotkania klubowe w klubie U Aktorów odbyły się Andrzejki. Tego wieczoru zgromadzeni goście świętowali również 90. urodziny Haliny Jareckiej i 87. urodziny Janiny Wiśniewskiej.

DSCN6344

DSCN6348

DSCN6364

DSCN6411

26 listopada w Lex Gallery odbył się finisaż wystawy fotografii radcy prawnego Jakuba Sagana. Na spotkaniu pojawili się Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik, Wicedziekan Arkadiusz Koper, Przewodniczący Komisji Integracji i Pomocy Koleżeńskiej Tomasz Nawrot oraz Wiceprzewodniczący Komisji Integracji i Pomocy Koleżeńskiej Albert Stawiszyński.

Web

Dziekan przedstawił licznie zgromadzonym gościom działania Rady w cyklu „Z kulturą pod rękę”. W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu Katarzyny Żebrowskiej, kuratora wystawy, na temat sztuki kolekcjonowania zdjęć.

DSCN6505

Fotografia cieszy się w Polsce stale rosnącym zainteresowaniem na rynku sztuki. Coraz więcej osób kupuje fotografię artystyczną. Wiele z nich w ten sposób właśnie rozpoczyna tworzenie własnej kolekcji fotografii. Katarzyna Żebrowska opowiadała jakie fotografie spełniają warunki kolekcjonerskie, co sprawia, ze fotografia jest wyjątkowa, gdzie można szukać prac fotograficznych, jak dbać o własną kolekcję fotografii.

 Obraz 108

27 listopada w cyklu teatr odbyło się magiczne spotkanie z wybitną aktorką teatralną i filmową Ewa Szykulską, która recytowała wiersze m.in. Juliana Tuwima i ks. Jana Twardowskiego.

Ewa Szykulska zadebiutowała na ekranie już jako siedemnastoletnia dziewczyna, w telewizyjnym filmie muzycznym „Tandem” Stanisława Kokesza (1966), zaledwie dwa lata później miała swój debiut na dużym ekranie, w komedii „Człowiek z M-3” Leona Jeannota (1968). Na egzaminy do szkoły teatralnej dostała się bez problemu, urzekając komisję swoją naturalnością, urodą i specyficzną chrypką.

Widzowie kochają Ewę Szykulską za role arystokratek: Lali Koniecpolskiej w „Karierze Nikodema Dyzmy” czy Anety Osnowskiej w „Rodzinie Połanieckich”. Po latach poczuciem humoru rozbrajała w „Lokatorach” i „Sąsiadach”. Rzadko bywa na salonach, ceni sobie życie w otoczeniu przyrody i zwierząt.

W listopadzie członkowie Klubu Radcy Prawnego mieli przyjemność uczestniczyć w licznych koncertach organizowanych w Sali Koncertowej przy ul. Okólnik.

12 listopada odbyła się promocja płyty Classic on Jazz. Zagrali: Krzesimir Dębski – skrzypce, Jakub Waszczeniuk – trąbka, Mariusz Dubrawski – fortepian, Miłosz Pękala – perkusjonalia oraz Big Band UMFC. Spotkanie poprowadził kierownik artystyczny Piotr Kostrzewa.

14 listopada odbył się Studencki koncert kompozytorski, wystąpili:

Zuzanna Falkowska – Come, be my light na chór mieszany a cappella do słów Matki Teresy z Kalkuty; wyk. Chór Projektu „Kobiety Kościoła”, dyr. Teresa Gręziak
Anna Maria Huszcza – mAngel na chór mieszany i obój do słów Edyty Stein; wyk. Chór Projektu „Kobiety Kościoła”, dyr. Teresa Gręziak, Antonina Golachowska – obój
Zuzanna Koziej – Fantazja na organy
Fabian Rynkowicz – Fantasia di baffina na skrzypce solo; wyk. Kamila Wąsik-Janiak – skrzypce
Dominik Lasota – Sonata na 3 saksofony i klawesyn; wyk. Kamil Więcek – saksofony, Stanisław Łopuszyński – klawesyn
Zuzanna Falkowska – Ave Maria na chór mieszany a cappella; wyk. Chór „Epifania”, dyr. Jakub Krukowski
Andrzej Karałow – Doppelänger na klarnet i akordeon; Jacek Dziołak – klawesyn, Mateusz Stankiewicz – akordeon
Żaneta Rydzewska – Toccata na fortepian solo; wyk. Paweł Popko – fortepian

W dniach od 14 do 16 listopada trwały obchody wielkiego święta saksofonu, w czasie konferencji „Adolphe Sax – w 200. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci” odbyły się aż trzy koncerty wirtuozów tego instrumentu.

14 listopada Saksofonowy koncert kameralny

Program:
Ludwig van Beethoven – Finale z Trio C-dur, op. 87, arr. Harry Gee.
Julia Schreitl – Wherever white wishes waltz with wicked wisdom
Karol Denkiewicz, Oskar Rzążewski – saksofony altowe, Radosław Rychta – saksofon tenorowy

Francis Poulenc – Trio cz. I Presto
Jakub Muras – saksofon sopranowy, Krzysztof Koszowski – saksofon barytonowy, Agata Muras – fortepian

Claude Pascal – Quartet
Kwartet saksofonowy AM w Łodzi w składzie: Jacek Delong – saksofon sopranowy, Patryk Ćwikliński – saksofon altowy, Łukasz Szafrański – saksofon tenorowy, Wiktoria Koziara – saksofon barytonowy

Francois Rosse – Lobuk Constrictor na saksofon altowy solo
Sebastian Zarych – saksofon

Francis Borne – Fantazja na temat Carmen
Patryk Ćwikliński (AM Łódź) – saksofon

Gyorgy Ligeti – Six Bagatelles
Kwartet AM Katowice w składzie: Miłosz Kasprzak – saksofon sopranowy, Bożena Sikora – saksofon altowy, Michał Kozioł – saksofon tenorowy, Michał Ochab – saksofon barytonowy

Christian Lauba – Jungle
Marcin Majcher (AM Katowice) – saksofon
Krzysztof Herdzin – Suita na tematy polskie
Mateusz Dobosz – saksofon altowy, Vlad Semagin – saksofon sopranowy, Julia Mielczarek – saksofon altowy, Daniel Kobielski – saksofon tenorowy, Weronika Oleszkiewicz – saksofon barytonowy. (AM Łódź)

15 listopada Recital saksofonowy

Philippe Portejoie – saksofon
Frédérique Lagarde – fortepian

Program:
D.Milhaud – Scaramouche
P. Sancan – Lamento et Rondo
R. Gallois-Montbrun – 6 Pièces Musicales D’Etude
A. Desenclos – Prelude
Cadence et Finale
P. Maurice – Tableaux de Provence

16 listopada Koncert pamięci Adolphe’a Saxa w 200. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci

Gość specjalny: Jean-Denis Michat – saksofon
Krzysztof Koszowski, Jakub Muras, Szymon Zawodny – saksofon
Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz, Agata Muras – fortepian
Duet LES SONS D’AIR: Alicja Wołyńczyk – saksofon, Jarosław Gałuszka – akordeon
FLUENT ENSEMBLE: Wojciech Psiuk – sak­so­fon, Paweł Janas – akordeon
MORPHEUS SAXOPHONE QUARTET: Pablo Sánchez Escariche Gasch, Alicja Szlempo, Szymon Nidzworski, Wojciech Psiuk
W programie m.in.: Guillermo Lago, Mikołaj Majkusiak, Astor Piazzolla, Francis Poulenc, Dariusz Przybylski, Jacob ter Veldhuis, André Waignein

Okazją do posłuchania wybitnych skrzypków i altowiolistki młodego pokolenia był koncert z okazji jubileuszu Związku Polskich Artystów Lutników zorganizowany w dniu 19 listopada. Wystąpili Jakub Jakowicz, Janusz Wawrowski (skrzypce), Katarzyna Budnik-Gałązka (altówka). Zagrali m.in. utwory Mozarta i Leclaira.

17 listopada – Mozartoscop 3.0. Sceny z oper Mozarta

Koncert studentów klas śpiewu

19 listopada – Gdy drewno struny dostało…

Koncert dedykowany współzałożycielom Związku Polskich Artystów Lutników
Jakub Jakowicz, Janusz Wawrowski – skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Piotr Kopczyński – fortepian

W programie:
Bruch – 8 Stücke op. 83 (wybór) w wer­sji na skrzypce, altówkę i fortepian
J.-M. Leclair – V Sonata e-moll op. 3 na dwoje skrzy­piec bez b.c.
W.A. Mozart – Duetto primo G-dur KV 423 na skrzypce i altówkę (wybór)
P.M. Davies – Midhouse Air op. 180a na skrzypce i altówkę
Dvořák – Terzetto C-dur op. 74 na dwoje skrzy­piec i altówkę (wybór)

23 listopada Solowa i kameralna muzyka akordeonowa

Kamila Olas, Przemysław Wojciechowski akordeon
Karolina Mikołajczyk skrzypce, Iwo Jedynecki akordeon
Paulina Kusa skrzypce, Paweł Ściebior akordeon
Jennyfer Fouani flet, Jędrzej Jarocki akordeon
Leszek Kołodziejski, Eneasz Kubit akordeon
Michał Gajda akordeon, Julia Wolańska-Gajda fortepian

W programie:
Ginastera – 3 Danzas argentinas op. 2 w wersji na akordeon
Bartók – 6 Román Népi Táncok Sz. 56, BB 68 w wersji na skrzypce i akordeon
Takahashi – Like a Water Buffalo na akordeon
Kusjakow – 5 Obrazków hiszpańskich. Suita na flet i akordeon (wybór)
A. Mozart – Wariacje na temat francuskiej piosenki „Ah, vous dirai-je, maman” KV 265

w wersji na akordeon
Saint-Saëns – Dance Macabre op. 40 w wersji na skrzypce i akordeon
Dowlasz – Palindrom na dwa akordeony
K. Przybylski – Concerto Classico w wersji na akordeon i fortepian

24 listopada – Mistrz i uczeń
Konstanca Dyulgerova – fortepian (Bułgaria)
Ludmil Angelov – fortepian (Bułgaria)

W programie:
Lutosławski – 12 Melodii ludo­wych (wybór)
Beethoven – Sonata for­te­pia­nowa f-moll op. 57 (Appassionata)
Chopin – Polonez-Fantazja op. 61
Chopin – Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Scherzo b-moll op. 31
Michałowski – 3 Mazurki (h-moll op. 31 nr 1, As-dur op. 16, cis-moll op. 17)
Zarębski – Grand Polonaise Fis-dur op. 6
Moszkowski – 4 Etiudy z cyklu Szkoła podwój­nych dźwię­ków op. 64

26 listopada – Koncert symfoniczny
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce
Tomasz Strahl – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna UMFC
Tomasz Bugaj – dyrygent

W programie:

Brahms – Koncert podwójny a-moll op. 102
Rimski-Korsakow – Suita sym­fo­niczna Szeherezada

29 listopada – Koncert organowy
Wykonawcy: absolwenci Prof. Feliksa Rączkowskiego
Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie

30 listopada – Koncert uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Prof. Feliksa Rączkowskiego
Mateusz Rzewuski, Adam Krukiewicz – organy

W programie:
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga h-moll BWV 544
Carl Philippe E. Bach – Sonata g-moll Wq 70/6, H 87
Mieczysław Surzyński – Capriccio op.36
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga D-dur BWV 532
Marian Sawa – Sekwens
Feliks Rączkowski – Tema con variazioni.


GRUDZIEŃ 2014

1 grudnia w cyklu spacery po Warszawie zwiedzaliśmy Parlament. Przewodniczka przypomniała historię Sejmu i pokazała jego najważniejsze miejsca. Do zwiedzających dołączyły koleżanki z innych Izb: Franciszka Pisańska – OIRP Szczecin, zastępca Przewodniczącego Kapituły Seniorów KIRP oraz Halina Buczyńka – OIRP Olsztyn.

Obraz 077

2 grudnia w cyklu ciekawa osoba – Michał Stankiewicz wygłosił wykład pt. „Człowiek jako narzędzie w reportażu wcieleniowym – o mistyfikacji w zawodzie dziennikarza”.

Michał Stankiewicz, reżyser teatralny, reporter, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykładowca w Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego oraz na wydziale socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Tego wieczoru Klub Radcy Prawnego odwiedziła Kapituła Rady Seniorów Krajowej Izby Radców Prawnych w pełnym składzie:
Przewodnicząca: Krystyna Koczorska-Mikołajczak – OIRP Poznań
Zastępca Przewodniczącej: Helena Oprzyńska-Pacewicz – OIRP Olsztyn
Sekretarz: Krzysztof Krzywonos – OIRP Lublin.

3 grudnia w cyklu wieczory z muzyką wysłuchaliśmy koncertu Marty Rosińskiej – sopran oraz Tatiany Orłowskiej – fortepian. Wykonały pieśni: Piotra Czajkowskiego, Sergieja Rachmaninowa, Nikolaia Rimskiego-Korsakowa, Gustawa Mahlera, Edvarda Griega i Stanisława Moniuszki.

4 grudnia w Kinie Konesera odbył się pokaz filmu „Znak miłości” – melodramat produkcji kanadyjsko-amerykańsko-brytyjskiej, z Shirley MacLaine w roli głównej. Tego samego dnia w Lex Gallery odbył się wernisaż malarstwa Iwony Wojewody-Jedynak, otworzył go Wicedziekan Gerard Madejski. Prace można było oglądać do 14 stycznia 2015 r.

Obraz 123

Obraz 214

9 grudnia w cyklu spotkania klubowe odbyły się Mikołajki.

11 grudnia członkowie Klubu Radcy Prawnego obejrzeli w Teatrze Współczesnym komedię „Posprzątane”. Jej autorka – Sarah Ruhl (ur.1974 r.) jest amerykańską dramatopisarką, napisała kilkanaście sztuk, najczęściej przez krytyków zaliczanych do magicznego realizmu. Jest ona dwukrotną finalistka Nagrody Pulitzera, właśnie za „Posprzątane” (2005 r.) i za „In the Next Room” (2010 r.) oraz laureatką kilku innych prestiżowych nagród, w tym Susan Smith Blackburn Prize – dla najlepszej dramatopisarki anglojęzycznej (2004 r.).

17 grudnia odbył się Finał Turnieju Brydżowego o Puchar Dziekana Rady OIRP. Całoroczne rozgrywki dobiegły końca.

Puchary za I, II i III miejsce w tzw. długiej fali w imieniu Dziekana Rady wręczał Przewodniczący Komisji Integracji i Pomocy Koleżeńskiej Tomasz Nawrot.

Zdobywcy Pucharów:
I miejsce – Roman Kowalewicz
II miejsce – Arkadiusz Ciechomski
II miejsce – para Zofia Zaręba i Janusz Zaręba
III miejsce – para Ewa Skopińska i Piotr Witkowski
III miejsce – Stanisław Turlej
III miejsce – Ellena Marczykiewicz-Olech

18 grudnia w Centrum Konferencyjnym OIRP odbyło się wigilijne spotkanie Klubu Radcy Prawnego. Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

wigilia2

wigilia1

Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik
Sekretarz Rady Jolanta Karpińska
Wicedziekan Rady Ireneusz Dobrowolski
Wicedziekan Rady Gerard Madejski
oraz Dziekan poprzedniej kadencji Michał Stępniewski
Gościem Honorowym Spotkania był ks. komandor Janusz Bąk z Ordynariatu Polowego WP.

Gości powitała Przewodnicza Kapituły Klubu Radcy Prawnego Hanna Szynkiewicz-Wanat. Ciepłe życzenia uczestnikom Spotkania Wigilijnego złożyli: Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik oraz ks. komandor Janusz Bąk.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

„Opłatek” K.C Norwid

Udostępnij na: