Relacja z Global Law Summit w Londynie

25 lutego 2015 roku zakończył się szczyt Global Law Summit w Londynie. Wśród seminariów i paneli, szczególną uwagę zwróciły:

IMG_8556

1. Przyszłość zawodów prawniczych w obliczu postępu technologicznego.

Wykład wstępny przeprowadził, a następnie moderował panel Richard Susskind, profesor prawa w Gresham College w Londynie. Wedle jego opinii zmieniający się technologicznie świat wymusi już w najbliższej przyszłości bardzo daleko idące zmiany w funkcjonowaniu kancelarii prawniczych. Zwrócił uwagę na wzrastająca role opartych na internecie „prawniczych narzędzi diagnostycznych” (np. przesłuchania i mediacje na odległość) oraz na konieczność uzupełniania oferty o usługi komplementarne, dające klientowi pełną obsługę w ramach prowadzonego biznesu. Chodzi o konsulting, księgowość, marketing, prowadzenie mediacji etc.

Istotne komentarze przedstawił również mec. David Morley, starszy partner w kancelarii Allen & Overy. W swojej konkluzji stwierdził w szczególności, że nawet gdyby niektóre czynności wykonywane obecnie przez prawników, miałyby w przyszłości wykonywać komputery (np. wstępna analiza standardowych postanowień umowy, przygotowywanie pytań do świadków i stron na przesłuchanie w sądzie, na podstawie analizy akt i wprowadzonych danych), to dla prawników – w ocenie mec. Morleya – nigdy nie zabraknie pracy. Niezależnie jednak od słuszności wniosków mec. Morleya, wydaje się że już obecnie nie należy pomijać coraz to nowych ułatwień w pracy radcy prawnego, wobec nieustannie pojawiających się coraz nowocześniejszych rozwiązań technicznych.

IMG_8554

2. Trening w zakresie prowadzenia przesłuchań w sądzie.

Sesja panelowa prowadzona było przez doświadczonych adwokatów procesowych (barristerów), należących do ścisłego grona Queen’s Councels – mec. Sarę Whitehouse i mec. Colina McCaula. Przeprowadzili oni praktyczne szkolenie z zakresu prowadzenia przesłuchań. Młodzi prawnicy odgrywali role przesłuchiwanego świadka, prokuratora i adwokata. Doświadczeni barristerzy prowadzili instruktaż, przekazując słuchaczom niezwykle ciekawe uwagi i zalecenia. Wydaje się, że prowadzenie takich stałych szkoleń miałoby istotne znaczenie dla młodych radców prawnych.

3. IMG_8548

3. Sesja plenarna – Rządy prawa, dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zrównoważony rozwój oparty na prawie.

Dyskusja wielu autorytetów prawa, prowadzona była przez moderatora – wiceprzewodniczącą British Council, baronessę Prashar of Runnymede. Inspirowana głównymi zapisami Wielkiej Karty Swobód i niezwykle ciekawa była rozmowa o dostępie do wymiaru sprawiedliwości i innych wartościach Magna Carta w obecnym millenium, wobec postępujących zmian i technologicznego rozwoju. Dyskusja ta pokazywała również jak społecznie prestiżowe i opiniotwórcze jest środowisko prawnicze w Zjednoczonym Królestwie, w tym w zakresie wpływu na kształt i jakość stanowionego prawa.

Przedstawiciele OIRP Warszawa mieli również okazję prowadzić dyskusję m.in. z jednym z sędziów londyńskiego High Court of Justice. Podczas dyskusji ujawnił się ciekawy dysonans pomiędzy kontynentalnym i brytyjskim systemem prawa. Sędzia ten bowiem stał przed wyzwaniem dotyczącym wydania w następnych dniach precedensowego orzeczenia, które mogło zrewolucjonizować rynek sprzedaży roszczeń w Zjednoczonym Królestwie. Miało ono bowiem rozwiązać wątpliwości dotyczące dopuszczalności sprzedaży roszczenia dowolnej osobie trzeciej, aby mogła ona następnie dochodzić go w postępowaniu sądowym. To co wydaje się oczywiste w naszym porządku prawnym, miało szanse stać się precedensem orzeczniczym i utworzyć zupełnie nową instytucję prawną po kilkuset latach w Zjednoczonym Królestwie.

IMG_8557

We wtorek przedstawicieli środowisk i organizacji prawniczych z całego świata, przyjęła na koktajlu w pałacu Buckingham królowa brytyjska Elżbieta II i inni członkowie rodziny królewskiej.

Na zakończenie kongresu doskonałe przemówienia na temat wagi dobrej jakości prawa dla współczesnych cywilizacji do delegatów wygłosili: Prokurator Generalny Anglii i Walii – Jeremy Wright oraz Burmistrz Londynu – Boris Johnson.

Przedstawiciele warszawskiej OIRP kontynuowali również rozmowy z City of London Law Society w celu uzgodnienia warunków umowy wzajemnej.

1

3

5

4