Rekrutacja do Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW na rok 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2019/20.

Centrum Prawa Amerykańskiego już od 20 lat prowadzi ceniony przez prawników i kancelarie prawne program, w którym wybitni profesorowie z renomowanych, amerykańskich uczelni – Emory University School of Law oraz Georgia State University College of Law, zapoznają uczestników z tematyką dot. prawa amerykańskiego (np.  prawo konstytucyjne, prawo kontraktów, ochrona własności intelektualnej, odpowiedzialność  z czynów niedozwolonych,  prawo spółek czy przygotowanie opinii prawnych). W czasie dwusemestralnego programu uczestnicy biorą udział w dziewięciu dwutygodniowych modułach obejmujących w sumie 180 godzin interaktywnych wykładów w języku angielskim.

Rekrutacja trwa do 15 lipca 2019 r., jednak zachęcamy do złożenia dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019 r. w ramach tzw. early bird special.  Złożenie dokumentów w tym terminie uprawnia do zniżki w opłacie w wysokości 250 złotych.

W tym roku przewidziana jest także specjalna zniżka dla radców prawnych, adwokatów, sędziów i notariuszy w wysokości 15% (od opłaty podstawowej dla absolwenta) oraz aplikantów do tych zawodów w wysokości 30% (od opłaty podstawowej dla absolwenta).

 

Opłaty za dwusemestralny program CPA

Studenci i doktoranci

Opłata dla studentów i doktorantów wynosi 3.000 zł.

Opłata early bird special dla studentów i doktorantów wynosi 2.750 zł i obowiązuje w przypadku złożenia kompletu dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Absolwenci wydziałów prawa i innych wydziałów

Opłata dla absolwentów wydziałów prawa i innych wydziałów wynosi 6.000 zł.

Opłata early bird special dla absolwentów wynosi 5.750 zł  i obowiązuje w przypadku złożenia kompletu dokumentów  do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Radcowie prawni, adwokaci, sędziowie, notariusze

Opłata dla radców prawnych, adwokatów, sędziów i notariuszy, z uwzględnieniem 15% zniżki od opłaty podstawowej dla absolwentów (czyli 6.000 zł), wynosi 5.100 zł.

Opłata early bird special dla radców prawnych, adwokatów i sędziów wynosi 4.850 zł i obowiązuje w przypadku złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Aplikanci

Opłata dla aplikantów radcowskich, adwokackich, sędziowskich i notarialnych, uwzględniająca 30% zniżkę od opłaty podstawowej (czyli 6.000 zł), wynosi 4.200 zł.

Opłata early bird special dla aplikantów radcowskich, adwokackich, sędziowskich wynosi 3.950 zł  i obowiązuje w przypadku złożenia kompletu dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Opłata za udział w CPA powinna być wniesiona w całości  do dnia 15 września 2019 r.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem o rozłożenie płatności na dwie raty.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Centrum Prawa Amerykańskiego: www.cpa.uw.edu.pl, aby dowiedzieć się więcej o naszym programie, a także do kontaktu mailowego: cpa@wpia.uw.edu.pl, telefonicznego 22 552 59 20 lub  bezpośredniego w biurze CPA przy ul. Lipowej 4 – pokój 2.5.

Udostępnij na: