Radosław L. Kwaśnicki

Radosław L. Kwaśnicki: radca prawny, Prezes Zarządu w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. W 2011 r. uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts jako jedyny polski prawnik w zakresie prawa spółek, w 2010 r. także w ww. zakresie został wyróżniony przez European Legal Experts oraz wskazany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A). Jest członkiem Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów. Wspiera prace Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). Jest arbitrem krajowym i międzynarodowym; w latach 2010–2012 był Prezesem, a następnie Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie jest arbitrem tego Sądu), od 2010 r. jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, a także Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu „Prawo Biznesu – Law in Action”.

Udostępnij na: