Radcy prawni pobiegną w Łodzi

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi serdecznie zaprasza na II Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 km, który odbędzie się 29 sierpnia br. w Łodzi.

Rywalizacja radców prawnych i aplikantów radcowskich odbędzie się, podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach organizowanego w Łodzi V Biegu Fabrykanta. Organizacja Mistrzostw ma m.in. na celu wyłonienie najlepszych radców prawnych i aplikantów radcowskich oddających się na co dzień pasji biegania.

Trasa Biegu wiedzie przez najciekawsze miejsca w Łodzi. Biegacze będą mijać m.in. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi, Białą Fabrykę, Skansen, Pałac Herbsta czy Szkołę Filmową. Bieg jest także znakomitą okazją do promocji zawodu radcy prawnego, do czego przyczynić się może liczny udział przedstawicieli naszego samorządu.

Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.biegfabrykanta.pl, zaznaczając w zamieszczonym tam formularzu zgłoszeniowym wolę udziału w Mistrzostwach, do 15 sierpnia 2015 r. lub do wyczerpania miejsc.

Ceremonia wręczenia nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych odbędzie się w ogrodzie OIRP w Łodzi podczas pikniku.

Klasyfikacja prowadzona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dla kobiet i mężczyzn w kategoriach:

a) open,

b) grupach wiekowych kobiet i mężczyzn,

Kobiety

Mężczyźni

Grupa Wiek (rok urodzenia) Grupa Wiek (rok urodzenia)
I od 56 lat (1959 i wcześniej) I od 56 lat (1959 i wcześniej)
II 46–55 (1958–1969) II 46–55 (1958–1969)
III 36–45 (1970–1979) III 36–45 (1970–1979)
IV do 35 lat (1980 r. i później) IV do 35 lat (1980 r. i później)

c) drużynowej

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Rekomendujemy przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w Mistrzostwach.

Opłata wpisowa za udział w II Mistrzostwach i Biegu Fabrykanta wynosi:

Termin obowiązywanie wysokości wpisowego w V Biegu Fabrykanta Wpisowe bez koszulki

Wpisowe z koszulką

(do 31 lipca)

Pierwszych 900 zawodników 40 zł 70 zł
Zawodnicy od 901 do 1800 50 zł 80 zł
Zawodnicy od 1801 do 1950 60 zł 90 zł

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulaminu V Biegu Fabrykanta i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem.

Udostępnij na: