Radcowie prawni włączyli się w organizację ogólnopolskiego Dnia Edukacji Prawnej oraz Dnia Konsumenta

Na zaproszenie Sądu Okręgowego w Warszawie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie włączyła się, jako partner strategiczny, w organizację tegorocznych obchodów ogólnopolskiego Dnia Edukacji Prawnej (zainicjowane w tym roku po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”) oraz Światowego Dnia Praw Konsumenta.

Obchody zaplanowane zostały na dzień 15 marca 2017 r. Partnerami wydarzenia została także Okręgowa Rada Adwokacka, Federacja Konsumentów oraz Fundacja CourtWatch Polska. Wydarzenie skierowane zostało w szczególności do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także do seniorów i konsumentów. Intencją wydarzenia było przede wszystkim wspólne budowanie świadomości prawnej oraz edukacja prawna obywateli przez przedstawicieli różnych zawodów prawniczych.

W tym dniu na terenie trzech siedzib Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło się szereg wydarzeń o tematyce prawno-edukacyjnej, a wśród nich m.in.:

  • wycieczka po zabytkowym budynku Sądu przy al. „Solidarności” z profesjonalnym przewodnikiem,
  • symulacje rozpraw z udziałem uczniów, seniorów i sędziów (w siedzibie Sądu na ul. Płockiej i al. „Solidarności” 127),
  • gra edukacyjna „Prawopolis” z zakresu prawa, którą poprowadzili wolontariusze Fundacji CourtWatch Polska (w siedzibie Sądu na al. „Solidarności” 127),
  • konsultacje prawne dla Obywateli (w godzinach 9.00–15.00), które poprowadzili pro bono radcowie prawni i adwokaci.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia przekazane zostały podczas briefingu prasowego, który odbył się w dniu 14 marca 2017 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności”. Udział w briefingu wzięli: Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie – Pani SSO Małgorzata Kluziak, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – Pan Mecenas Włodzimierz Chróścik oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – Pan Mecenas Mikołaj Pietrzak.

Dodatkowo 15 marca 2017 r. odbyły się także „Lekcje Prawa” w kilkudziesięciu warszawskich gimnazjach, które poprowadzili pracownicy Sądu Okręgowego w Warszawie, radcowie prawni i adwokaci. Wspólne działania edukacyjne objęły blisko 1000 gimnazjalistów. Pokazały także, że istnieje bardzo duża potrzeba edukowania obywateli w zakresie prawa.

Jak sygnalizowała Pani Mecenas Elżbieta Ruszkowska: „Bardzo ciekawe doświadczenie. Na początku młodzież była wyraźnie mało zainteresowana. Później wydaje mi się, że odrobinę się ożywiła. Natomiast wiedza na temat prawa, słownictwa prawnego, prostych zachowań w określonych sytuacjach bardzo słaba”. Pan Mecenas Łukasz Róg potwierdził, że: „Wrażenia są bardzo pozytywne, ale poziom świadomości prawnej wśród młodych ludzi – jak i zresztą w całym społeczeństwie – jest dość niski, w związku z czym istnieje potrzeba, organizowania takich lekcji cyklicznie”.

Pani Mecenas Anna Kierzkowska zwróciła zaś uwagę na to co najbardziej interesowało gimnazjalistów: „Temat związany szczególnie z rozpowszechnianiem wizerunku okazał się najpopularniejszym wątkiem. Uczniowie zadawali wiele pytań, bowiem jak wynikało z ich relacji, kilka dni wcześniej doszło między nimi do wymiany zdań na jednym z portali społecznościowych. Cenna inicjatywa, tym bardziej jeżeli związana jest z ich własnymi doświadczeniami”.

Z Izby warszawskiej w tegorocznych obchodach wzięli udział radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy: Sandra Sekuła-Barańska, Marlena Rębelska-Dyguda, Elżbieta Ruszkowska, Sylwia Zaremba-Janukowicz, Joanna Kozłowska, Anna Kierzkowska, Wiesława Kulig-Wyporska, Aleksandra Zagroba, Łukasz Róg, Piotr Turowicz, dr Maciej Zaleski, Justyna Karczmarz, Katarzyna Jakubowska, Konrad Wasilewski, Jarosław Dąbkowski, Magdalena Grąbczewska oraz Aleksandra Krupińska.

Koordynatorem akcji w Izbie warszawskiej była radca prawny Magdalena Bartosiewicz, członek Rady OIRP w Warszawie oraz członek Komisji Promocji i Rozwoju Zawodowego.