radca prawny z Kielc podejmie współpracę

Radca prawny Kielc z ponad 10-letnim stażem pracy w administracji rządowej i samorządowej, uczestnik wielu konferencji naukowych, towarzystw naukowych, specjalizujący się w prawie administracyjnym, oświatowym, medycznym i prawie pracy podejmie się współpracy w zakresie sporządzania opinii, projektów porozumień administracyjnych, umów, decyzji i postanowień w sprawach administracyjnych, odwołań i zażaleń w sprawach administracyjnych, pozwów, odpowiedzi na pozew, pism procesowych, skarg, skarg kasacyjnych w postępowaniach cywilnych i sądowoadministracyjnych: andmacz@interia.pl

Udostępnij na: