Radca Prawny w Zespole Postępowań Sądowych – Getin Noble Bank S.A

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zadania, które na Ciebie czekają to:

 

 

 • Reprezentowanie Banku przed sądami powszechnymi, a także przed Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji;
 • Reprezentowanie Banku przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, we wszystkich sprawach, w których Bank jest lub będzie stroną;
 • Przygotowywanie pism procesowych;
 • Bieżące doradztwo prawne.

 

To oferta dla Ciebie, jeśli:                                                                           

 

 

 • Posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze;
 • Masz 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych;
 • Posiadasz doświadczenie w pracy w sektorze finansowym lub obsłudze podmiotów z sektora finansowego, a także doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych;
 • Bardzo dobrze znasz zagadnienia prawnicze z zakresu bankowości i finansów oraz obrotu konsumenckiego;
 • Twoją mocną stroną są wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, interpersonalne, analityczne;
 • Umiejętnie podejmujesz decyzje oraz pracujesz pod presją czasu;
 • Wykonujesz obowiązki służbowe samodzielnie, dociekliwie i rzetelnie;
 • Umiejętnie budujesz i utrzymujesz relacje z Klientami;
 • Wyrażasz gotowość do odbywania podróży służbowych.

 

 Pracując z nami, otrzymasz:

 

 

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Samodzielne stanowisko pracy;
 • Benefity w postaci karty MultiSport, prywatnej opieki medycznej oraz dostęp do różnorodnych akcji w ramach funduszu socjalnego;
 • Dogodną lokalizację w centrum Warszawy (stacja linii M2- Rondo Daszyńskiego).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy:praca@getinbank.pl z dopiskiem OIR/ZPS/07/19/Warszawa.

 

 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt: – Telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy) – Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”). Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); – w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące)  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: 1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji; 2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.  Informujemy, że: 1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji; 4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: – E-mail: iod@gnb.pl – Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

 

 

Udostępnij na: