Radca prawny w Wydziale ds. zagadnień prawnych transportu kolejowego, legislacji i współpracy międzynarodowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową  z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

Radca prawny w Wydziale ds. zagadnień prawnych transportu kolejowego, legislacji i współpracy międzynarodowej

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: Z/IOR/36/03/21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa prawna Spółki,
 • uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów przepisów wewnętrznych Spółki,
 • uzgadnianie pod względem prawnym projektów umów oraz innych istotnych dokumentów opracowanych przez komórki organizacyjne Centrali Spółki i jednostki organizacyjne Spółki, z wyłączeniem bieżących spraw Zakładów Linii Kolejowych, Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei oraz Regionów Centrum Realizacji Inwestycji,
 • udzielanie opinii prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa organom Spółki, komórkom organizacyjnym Centrali Spółki, jednostkom organizacyjnym Spółki,
 • prowadzenie postępowań cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych krajowych i unijnych, inicjowanie prac legislacyjnych w zakresie zmiany powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do  prowadzonej działalności Spółki. Opiniowanie propozycji zmian i analiza stanowisk zgłaszanych przez biura i jednostki organizacyjne Spółki.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę radców prawnych i czynne prawo wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • praktyczna znajomość prawa cywilnego, prawa korporacyjnego i gospodarczego,
 • doświadczenie z zakresu: prowadzenia spraw sądowych (cywilnych i gospodarczych) oraz administracyjnych; doradztwa z zakresu obrotu nieruchomościami; sporządzania i weryfikowania umów w obrocie gospodarczym; prowadzenia deliktowych spraw odszkodowawczych;
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

 Korzyści dla Ciebie:

 • umowa o pracę,
 • ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą,
 • opieka medyczna,
 • przyjazna i partnerska atmosfera pracy,
 • program sportowo-rekreacyjny,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 17.03.2021. na adres rekrutacja@plk-sa.pl

Udostępnij na: