Radca Prawny w Biurze Prawnym

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: Radca Prawny w Biurze Prawnym

 

Nr ref.: CŁ_DBI_54_2019

 

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

 

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

 

 

 

rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymiar etatu: pełny etat

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

 

 

 

 Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 

 • Bieżące doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Centrum;
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów oraz innych dokumentów dla Centrum, w tym wewnętrznych procedur, regulaminów, wytycznych itp.;
 • Udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Centrum;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum we wszystkich sprawach dotyczących działalności Centrum oraz Sieci Łukasiewicz wymagających wsparcia prawnego;
 • Przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami;
 • Reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • Współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną,
 • Monitorowanie zmian ustawodawczych.

 

 

 

Oczekiwania:

 

 

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • Uprawnienia radcy prawnego;
 • Znajomość oraz doświadczenie w obszarze prawa zamówień publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego;
 • Doświadczenie w obszarze prawa pracy lub prawa własności intelektualnej mile widziane;
 • Doświadczenie w obsłudze podmiotów publicznych;
 • Preferowane doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej;
 • Biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań;
 • Otwartość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w ramach istniejących narzędzi prawnych;
 • Samodzielność działania oraz odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań;
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra języka angielskiego

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 •  nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

 

 

 

Dokumenty:

 

 

 • CV

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

 

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl        do dnia 04 listopada 2019

 

 

 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

 

 

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:

 

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

 

 

 

Udostępnij na: