Radca prawny specjalizujący się w zakresie nieruchomości oraz obsłudze spółek i innych podmiotów gospodarczych podejmie pracę lub nawiąże współpracę.

Posiadam wiedzę i praktykę zawodową w regulacji bardzo skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości warszawskich. Z uwagi na zainteresowanie dziedzinami prawa związanymi z nieruchomościami w 2002 r. zdałam egzamin państwowy uprawniający mnie do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, dlatego wykonywałam równolegle dwa zawody.

 

Ponadto posiadam wieloletnią praktykę w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców warszawskich jako in house lawyer oraz wieloletnią praktykę z prowadzeniu spraw:

 

-sądowych( m.in. o zapłatę, w tym postępowania uproszczone , eksmisję, o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, sprawy z zakresu roszczeń wynikających z umów handlowych , umów najmu , zasiedzenie, zniesienie współwłasności i in.);

 

-egzekucyjnych ( m.in. wnioski egzekucyjne, wnioski o wyjawienie majątku, licytacja nieruchomości, sprzeciwy od zajęcia przez komornika udziału w nieruchomości);

 

-administracyjnych( m.in. wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne,skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organów administracji publicznej, zastępstwo procesowe w sprawach z urzędu przed sądami administracyjnymi, wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektów handlowych, decyzje administracyjne dot. rozbórki obiektów itp. ).

 

Do  swoich najważniejszych osiągnięć zawodowych zaliczam:

 

– pełną regulację stanu prawnego działek gruntu znajdujących sie w Warszawie przy u. Bartyckiej poczynając od spraw o zasiedzenie gruntu, ustalenie treści księgi wieczystej  z rzeczywistym stanem prawnym, dokonanie regulacji stanu prawnego w księgach wieczystych, zakup gruntu o powierzchni kilku hektarów od kilkudziesięciu współwłaścicieli;

 

-samodzielne utworzenie podstaw prawnych spółki akcyjnej Dom S.A. założonej przez ponad 100 przedsiębiorców( w tym osób fizycznych i prawnych) oraz podwyższenie kapitału zakładowego;

 

– uzyskanie dla następców prawnych byłych właścicieli gruntów warszawskich wysokich odszkodowań za gruntu przejęte na podstawie Dekretu Warszawskiego.

 

Przez szereg lat świadczyłam obsługę prawną jako in house lawyer oraz współpracowałam z zarządem spółki Dom S.A. przyczyniając się do pomnożenia majątku do kwoty kilkudziesięciu milionów złotych.

 

Prowadziłam zebranie założycielskie, posiedzenia zarządu, organizowałam walne zgromadzenia akcjonariuszy, opracowywałam projekty umów, pism, reprezentowałam spółkę w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych  oraz w postępowaniach przez organami administarcji publicznej. Posiadam wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przygotowaniu projektów umów handlowych nazwanych i nienazwanych.Opracowałam skuteczne zapisy oraz szereg projektów umów najmu pawilonów handlowych oraz umów dzierżawy gruntu.

 

W ramach praktyki zawodowej współpracowałam z notariuszami, dostosowywałam wzorce umów do zmieniających się przepisów prawa, prowadziłam negocjacje z z klientami w zakresie zapisów umownych.

 

Ponadto zajmowałam się windykacją należności. Opracowałam skuteczne metody odzyskiwania należności pieniężnych. Posiadam wiedzę oraz doświadczenie zawodowe z zakresu postępowań egzekucyjnych.

 

Posiadam doświadczenie  w zarządzaniu nieruchomościami. W okresie od 2002 do 2017 r. zarządzałam nieruchomością komercyjną Budowlanym Centum Handlowym Bartycka.

 

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt telefoniczny. tel. 573-195-721

Udostępnij na: