Radca Prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych

Poczta Polska S.A.

 

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Radca Prawny

 

U nas zyskasz:

 

 

 • stabilne zatrudnienie,
 • pensję zawsze na czas i premię miesięczną,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 

 

 • posiadasz wpis na listę radców prawnych,
 • posiadasz co najmniej  2-letnie doświadczenie zawodowe w prawie zamówień publicznych – praca w zespole ds. zakupów po stronie Zamawiającego lub jako radca prawny/adwokat w Kancelarii prawnej lub jako in house,
 • jesteś osobą samodzielną, łatwo podejmującą decyzje,
 • potrafisz dobrze organizować swoją pracę,
 • jesteś osobą komunikatywną,
 • potrafisz pracować pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Na Twój dzień pracy będzie się składać:

 

 

 • kompleksowa w tym projektowa obsługa  prawna Spółki w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów zawieranych przez Spółkę w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) oraz wewnętrznych aktów prawnych (uchwał, zarządzeń, decyzji),
 • opiniowanie projektów prokur, pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Zarząd.

 

Zachęcamy także do aplikowania osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
powyżej 50 lat lub po dłuższej przerwie w pracy.

 

 

 

Czekamy na Twoje CV do 10.09.2018 roku! 

 

Uprzejmie prosimy o przysłanie aplikacji na adres: agata.kossowska@poczta-polska.pl

 

„Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody oraz obowiązujących przepisów Kodeksu pracy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w przypadku realizowania procesu rekrutacji z udziałem podmiotu przetwarzającego. Dane osobowe mogą być także przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych”.

 

Prosimy  o dopisanie w c.v. poniższej klauzuli.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pocztę Polską  S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Udostępnij na: