Radca prawny – specjalizacja Nowoczesne technologie / RODO

RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska

 

Działamy na terenie całej Polski. Gwarantujemy najwyższy poziom obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa związanych z działalnością gospodarczą. Prowadzenie swoich spraw powierzyły nam instytucje, którym ufają tysiące Polaków. Nasi Klienci wywodzą się z różnych sektorów gospodarki, w tym m.in. z: farmaceutycznego, transportowego (kolejowego, lądowego oraz morskiego), usług finansowych (w tym bankowego i ubezpieczeniowego), energetyczno-paliwowego, górniczego, informatycznego, FMCG, mediów i reklamy, budownictwa, obrotu nieruchomościami i wielu innych.

 

W nasze doświadczenie wpisane są sukcesy Klientów, z którymi budujemy długotrwałe, partnerskie relacje.

 

W związku z dynamicznym rozwojem, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy sp. p. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilczej 46, podejmie współpracę z radcą prawnym  – specjalizacja Prawo nowoczesnych technologii  / RODO

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

WYMAGANIA:

 

 

 • minimum 3 – letnie doświadczenie we współpracy merytorycznej z kancelariami prawnymi
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa nowoczesnych technologii oraz RODO poparta bogatym, praktycznym doświadczeniem
 • umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • odpowiedzialność, sumienność, umiejętność analitycznego myślenia oraz doskonała organizacja pracy

 

OFERUJEMY:

 

 

 • samodzielność w prowadzeniu projektów
 • pracę przy ciekawych i złożonych projektach
 • pracę w przyjaznej atmosferze w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość publikacji artykułów naukowych i prasowych oraz prowadzenia szkoleń

 

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i dopiskiem w tytule maila „REKRUTACJA RODO” na adres rekrutacja@rkkw.pl

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

 

W treści CV oraz maila prosimy o zamieszczenie następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, zawartych w złożonej dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu ”.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie w wybranymi kandydatami.

 

 

 

Przyszłe rekrutacje

 

 

 

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

Klauzula informacyjna

 

 

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337285, NIP: 5213540088, REGON: 142011396 (dalej jako: „Administrator”).

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: + 48 22 541 70 80.

 

ol start=\”2\”

 

 

 • W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:

 

 

 • rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
 • wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.

 

ol start=\”3\”

 

 

 • Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

 

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

 

 

 • rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) – podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.

 

ol start=\”4\”

 

 

 • Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?

 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

 

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.

 

ol start=\”5\”

 

 

 • Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?

 

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

 

ol start=\”6\”

 

 

 • Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

 

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.

 

ol start=\”7\”

 

 

 • Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

ol start=\”8\”

 

 

 • Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?

 

Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Udostępnij na: