Radca prawny, Praktyka Prawa Gospodarczego

esb Justyna Matuszak-Leśny
Adwokaci i Radcowie Prawni

Jesteśmy butikową kancelarią zajmującą się sprawami cywilnymi i gospodarczymi. W tych ramach realizujemy projektu sukcesji prawnej. Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych. Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora IT, nowych technologii oraz mediów, a także podmiotów z branży kreatywnej, które swoją działalność opierają na wartościach niematerialnych, m.in. na innowacyjnych pomysłach i wiedzy. Nasze biura znajdują się na terenie Niemiec i Polski.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Radca prawny, Praktyka Prawa Gospodarczego

Miejsce pracy: Warszawa

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • jesteś radcą prawnym,
 • posiadasz minimum trzyletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu lub współprowadzeniu jako radca prawny obsługi prawnej klientów z zakresu prawa gospodarczego (podział, łączenie, przekształcanie spółek, projekty sukcesji prawnej),
 • znasz w praktyce prawo cywilne i prawo handlowe,
 • biegle posługujesz się językiem angielskim (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem),
 • posiadasz umiejętność organizacji pracy własnej, wywiązujesz się z deklarowanych terminów, nie jesteś osobą „od – do”,
 • jesteś osobą odpowiedzialną i w pełni angażujesz się w wykonanie powierzonych zadań,
 • szybko podejmujesz decyzje i jesteś samodzielny w wykonaniu zadań,
 • posiadasz praktyczne i biznesowe podejście do zagadnień w zakresie świadczonych usług,
 • posiadasz wysoką motywację do pracy i rozwoju zawodowego,
 • z entuzjazmem podchodzisz do powierzonych zadań, a Twoim priorytetem jest ich wykonanie, a nie wykonywanie,
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B i nie boisz się podróży.

Mamy Ci do zaoferowania:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii,
 • udział w ciekawych i ambitnych projektach, dających możliwość samorealizacji,
 • możliwość rozwoju zawodowego wśród wysokiej klasy specjalistów z bogatym doświadczeniem,
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na wzajemnej życzliwości,
 • samodzielność i bezpośredni kontakt z klientami,
 • warunki współpracy adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres biuro@esb-legal.pl z dopiskiem RPA/PPG.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (w szczególności CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) przez esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa, NIP: 5242555359, REGON: 221884976 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail: biuro@esb-legal.pl.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).
 3. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: współpracownikom Administratora, księgowości oraz dostawcom usług IT.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (tj. do czasu zakończenia prowadzonej aktualnie rekrutacji) lub do czasu wycofania zgody – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Prawa]

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).
 5. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.
Udostępnij na: