radca prawny posiadający licencje zawodowa zarządcy nieruchomości podejmie pracę

Posiadam wiedzę i praktykę zawodową w regulacji bardzo skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości warszawskich. Z uwagi na zainteresowanie dziedzinami prawa związanymi z nieruchomościami w 2002 r. zdałam egzamin państwowy uprawniający mnie do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, dlatego wykonywałam równolegle dwa zawody.

 

Ponadto posiadam praktykę w bieżącej obsłudze prawnej oraz wieloletnią praktykę z prowadzeniu spraw:

 

-sądowych( m.in. o zapłatę , eksmisję, sprawy z zakresu roszczeń wynikających z umów, zasiedzenie, zniesienie współwłasności i in.);

 

-egzekucyjnych ( m.in. wnioski egzekucyjne, wnioski o wyjawienie majątku, licytacja nieruchomości, sprzeciwy od zajęcia przez komornika udziału w nieruchomości);

 

-administracyjnych( m.in. wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne,skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organów administracji publicznej, zastępstwo procesowe w sprawach z urzędu przed sądami administracyjnymi).

 

Do  swoich najważniejszych osiągnięć zawodowych zaliczam:

 

– pełną regulację stanu prawnego działek gruntu znajdujących sie w Warszawie poczynając od spraw o zasiedzenie gruntu, ustalenie treści księgi wieczystej  z rzeczywistym stanem prawnym, dokonanie regulacji stanu prawnego w księgach wieczystych, zakup gruntu o powierzchni kilku hektarów od kilkudziesięciu współwłaścicieli;

 

-samodzielne utworzenie podstaw prawnych spółki akcyjnej  założonej przez ponad 100 przedsiębiorców( w tym osób fizycznych i prawnych) oraz podwyższenie kapitału zakładowego;

 

– uzyskanie dla następców prawnych byłych właścicieli gruntów warszawskich wysokich odszkodowań za gruntu przejęte na podstawie Dekretu Warszawskiego.

 

 

 

Posiadam wiedzę oraz doświadczenie zawodowe z zakresu postępowań egzekucyjnych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych, w tym prawa budowlanego.

 

Posiadam doświadczenie jako zarządca nieruchomości.

 

W przypadku zainteresowania prosze o kontakt.

 

tel. 573-195-721

 

 

 

 

Udostępnij na: