Radca prawny posiadający doświadczenie jako in house lawyer i prawnik procesowy podejmie pracę lub nawiąże współpracę.

Posiadam wiedzę i praktykę zawodową w regulacji bardzo skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości warszawskich. Z uwagi na zainteresowanie dziedzinami prawa związanymi z nieruchomościami w 2002 r. zdałam egzamin państwowy uprawniający mnie do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, dlatego wykonywałam równolegle dwa zawody.

 

Ponadto posiadam wieloletnią praktykę w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców warszawskich jako in house lawyer oraz wieloletnią praktykę z prowadzeniu spraw:

 

-sądowych( m.in. o zapłatę, eksmisję, o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, sprawy z zakresu roszczeń wynikających z umów handlowych oraz umów o roboty budowlane, umów najmu, zasiedzenie, zniesienie współwłasności i in.);

 

-egzekucyjnych ( m.in. wnioski egzekucyjne, wnioski o wyjawienie majątku, licytacja nieruchomości, sprzeciwy od zajęcia przez komornika udziału w nieruchomości);

 

-administracyjnych( m.in. wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne,skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organów administracji publicznej, wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektów handlowych, decyzje administracyjne dot. rozbórki obiektów itp. ).

 

Do  swoich najważniejszych osiągnięć zawodowych zaliczam:

 

– pełną regulację stanu prawnego działek gruntu znajdujących sie w Warszawie przy u. Bartyckiej poczynając od spraw o zasiedzenie gruntu, ustalenie treści księgi wieczystej  z rzeczywistym stanem prawnym, dokonanie regulacji stanu prawnego w księgach wieczystych, zakup gruntu o powierzchni kilku hektarów od kilkudziesięciu współwłaścicieli;

 

-utworzenie spółki akcyjnej Dom S.A. założonej przez ponad 100 przedsiębiorców( w tym osób fizycznych i prawnych) oraz podwyższenie kapitału zakładowego;

 

– uzyskanie dla następców prawnych byłych właścicieli gruntów warszawskich wysokich odszkodowań za gruntu przejęte na podstawie Dekretu Warszawskiego.

 

Posiadam wiedzę i doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych i prawa budowlanego.

 

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt tel 573-195-721

 

TEL.573-195-721

Udostępnij na: