Radca prawny podejmie współpracę – stałą lub tymczasową

Radca prawny z 4-letnim doświadczeniem w ramach obsługi prawnej dużego przedsiębiorstwa państwowego (opiniowanie i sporządzanie umów, wewnętrznych aktów regulujących działalność jednostki, opiniowanie i ocena skutków aktów prawa w toku procesu legislacyjnego), posiadający również wieloletnie doświadczenie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, chętnie podejmie współpracę w niepełnym wymiarze godzin, najchętniej w formie zdalnej. Kontakt : baryga.piotr@gmail.com, tel. 502 644 535

Udostępnij na: