Radca prawny podejmie współpracę.

Radca prawny z doświadczeniem w prawie bankowym, prawie nieruchomości (umowy, postępowania wieczystoksięgowe), w masowym i kompleksowym dochodzeniu wierzytelności (reprezentacja w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu upominawczym i in., postępowaniu upadłościowym, egzekucyjnym), w czynnościach przed Organami Ścigania, podejmie współpracę lub zlecenia. Forma i zakres do uzgodnienia. Proszę o kontakt pod adresem e-mail kancelaria@pmastalski.nazwa.pl lub nr tel. 887 632 524.

Udostępnij na: