Radca prawny podejmie dodatkową współpracę – start-upy, nowe technologie, prawo gospodarcze

Radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym podejmie współpracę w ramach dodatkowych zleceń (ilość godzin/czynności do ustalenia).

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje następujące obszary:

  • obsługa prawna transakcji venture capital, private equity, seed capital, w tym sporządzanie umów inwestycyjnych, umów ESOP, dokumentów zabezpieczeń transakcji (zastawy rejestrowe, zastawy cywilne, umowy poręczenia, weksle etc.) – obsługa zarówno po stronie założycieli, jak i inwestorów;
  • udział i doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć (M&A);
  • bieżąca obsługa spółek w sprawach gospodarczych, korporacyjnych, rejestrowych, a także prowadzenie spraw korporacyjnych i rejestrowych;
  • obsługa prawna w zakresie prawa nowych technologii (m.in. Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Prawo telekomunikacyjne) – analizy, sporządzanie umów (umowy licencyjne, umowy dot. przeniesienia APM, regulaminy świadczenia usług, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowy o dostępie do nieruchomości, umowy kolokacji etc.), rejestracja znaków towarowych;
  • negocjowanie i sporządzanie umów gospodarczych;
  • doradztwo w zakresie procesu due dilligence dot. spółek oraz nieruchomości.

Prowadzę działalność gospodarczą i wystawiam FV.

Jestem dokładny, rzetelny, sumienny i obowiązkowy.

Zapraszam do współpracy, w razie potrzeby mogę przesłać CV.

Kontakt: michalan@o2.pl

Udostępnij na: