Radca prawny obrońcą w postępowaniu przyspieszonym – ujęcie praktyczne – 25.01.2016

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału radców prawnych w nieodpłatnym szkoleniu pt. „Radca prawny obrońcą w postępowaniu przyspieszonym – ujęcie praktyczne”, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15, I piętro w dniu 25 stycznia 2016 r. w godz. 13.30–16.45.

Dorota Radlińska – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekająca w XII Wydziale Karnym

Program szkolenia:

13.00–13.30 Rejestracja uczestników

13.30–15.00

I  Informacje ogólne dotyczące obrońcy w postępowaniu karnym

 1. Prawa i obowiązki obrońcy w procesie karnym.
 2. Obrona z wyboru i z urzędu.
 3. Obrona obligatoryjna.
 4. Lista obrońców, dyżury pełnione przez radców prawnych w sądach zabezpieczające postępowanie przyspieszone – aspekty praktyczne.

II Udział obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

 1. Ustanowienie obrońcy z wyboru w postępowaniu przyspieszonym – zagadnienia praktyczne
 2. Ustanowienie obrońcy z urzędu w postępowaniu przyspieszonym:
 • na etapie postępowania przygotowawczego;
 • na etapie postępowania jurysdykcyjnego.
 1. Obowiązki obrońcy w zależności od etapu na którym został ustanowiony – aspekty praktyczne
 2. obowiązki organów prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz sądu w razie występowania obrońcy już w postępowaniu przygotowawczym/niezależnie od źródła jego umocowania/ przy uwzględnieniu specyfiki postępowania przyspieszonego.
 3. Udział obrońcy przy zastosowaniu instytucji z art. 517b§2a k.p.k. tzw. „rozprawa na odległość” – aspekty prawne i praktyczne.

15.00–15.15 Przerwa

15.15–16.45

III Postępowanie przyspieszone a zwyczajne – różnice

 1. dopuszczalność zastosowania trybu przyspieszonego;
 2. katalog przestępstw, w postępowania przyspieszonym;
 3. dochodzenie – „uproszczenia”, wynikające z trybu przyspieszonego;
 4. postępowanie w fazie jurysdykcyjnej;
 5. wskazanie odmienności występujących w postępowaniu przyspieszonym w stosunku do postępowania zwyczajnego, mających szczególne znaczenie z punktu widzenia obrońcy;
 6. postępowanie odwoławcze – istotne różnice w stosunku do postępowania zwyczajnego.

IV Wskazanie najistotniejszych elementów postępowania przyspieszonego ich funkcjonowanie i sposoby stosowania instytucji tego postępowania w praktyce z punktu widzenia obrońcy.

– Ewentualna dyskusja i pytania.

Za udział w szkoleniu otrzymują Państwo 8 pkt. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: http://szkolenia.oirp.waw.pl. W związku z nieodpłatnym charakterem szkolenia uczestnicy będą mogli nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Szkolenie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona!

Udostępnij na: