RADCA PRAWNY – NIEPEŁNY WYMIAR CZASU

Kancelaria Radców Prawnych Kwaterska i Partnerzy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 35/25 szuka w celu nawiązania współpracy:

RADCY PRAWNEGO z doświadczeniem w pisaniu umów i regulaminów dla agencji marketingowych i PR. Konieczna znajomość prawa autorskiego, konsumenckiego (klauzule abuzywne) oraz przynajmniej podstawowa orientacja w zakresie RODO i podatków.

Prosimy o zgłoszenia tylko osoby, które umieją i lubią pisać/opiniować umowy oraz regulaminy i mają czas na dodatkową pracę.

Nie mamy nic przeciwko temu, żeby wybrana osoba pracowała zdalnie i obsługiwała także inne swoje zlecenia. Jeśli wolisz pracować w biurze i korzystać z naszej infrastruktury technicznej, – zapraszamy do naszego przyjaznego i komfortowego biura.

Proponujemy 5000 zł netto plus VAT na fakturze. Ilość pracy jest niestała, okresowo bardziej natężona (2-3 nowe zadania dziennie, głównie proste umowy), a czasami tylko 1 zadanie w tygodniu. Zgodnie z ustaleniami z klientem, mamy co najmniej 2-3 dni robocze na wykonanie każdego zadania, lecz czasami zdarzają się sprawy, którymi trzeba się zająć pilnie. Pracujemy w zespole, konsultujemy się wzajemnie i pomagamy, zastępujemy, gdy trzeba, szczególnie, gdy ilość pracy jest duża. Zlecenie nie wymaga zaangażowania w pełnym wymiarze czasu pracy, ale wymaga dotrzymywania terminów ustalonych z klientem.

Osoby zainteresowane prośmy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: k.kwaterska@kancelaria-kwaterska.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kancelaria Radców Prawnych Kwaterska i Partnerzy z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 35 lok. 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766213, NIP: 5213852327;
  2. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane podane w dokumentach aplikacyjnych (które nie są wymagane przepisami prawa ani przez Administratora) – na podstawie zgody(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  3. Ma Pani/Pan prawodostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  4. Dane zgromadzone podczas rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. Podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym uczestniczenie w procesie rekrutacji. 
Udostępnij na: