Radca Prawny nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim

Radca Prawny nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim w zakresie:

 

– sporządzania projektów pism procesowych w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, o zapłatę;

 

– zastępowania radcy prawnego na rozprawach w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, przed sądami na obszarze m.st. Warszawy;

 

Wymagania konieczne:

 

– działalność gospodarcza z możliwością wystawienia faktur (proszę podać NIP);

 

– wpis na listę aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie (proszę podać nr wpisu);

 

– II. lub III. rok aplikacji;

 

Kandydatów proszę o przesłanie na adres robert.ginalski@sadinternetowy.pl zgłoszeń zawierających CV, numer telefonu oraz  następującą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roberta Ginalskiego, prowadzącego działalność pod firmą Robert Ginalski Kancelaria Radcy Prawnego,  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przeze mnie dostarczonych, dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 

 

Zgłoszenia niezawierające w/w elementów lub niespełniające w/w wymagań koniecznych zostaną usunięte bez odpowiedzi.

 

Udostępnij na: